Bài 40. Dung dịch

DUNG DỊCH

I – DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH

       -         Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.

       -         Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.

       -         Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

Ví dụ: Hòa tan muối ăn vào nước.

           + Chất tan: muối ăn.

           + Dung môi: nước.

           + Dung dịch: nước muối.

II – DUNG DỊCH CHƯA BÃO HÒA. DUNG DỊCH BÃO HÒA

Ở một nhiệt độ xác định, độ tan của một chất trong dung môi là xác định.

        -         Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.

        -         Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.

III – LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HÒA TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?

Muốn quá trình hòa tan xảy ra nhanh hơn ta thực hiện các biện pháp sau:

        -         Khuẩy dung dịch.

        -         Đun nóng dung dịch.

        -         Nghiền nhỏ chất tan.

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...