Bài 4. Trùng roi

TRÙNG ROI

– Trùng roi xanh sống trong nước : ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa.

1- Cấu tạo và di chuyển

– Cơ thê trùng roi xanh là một tế bào có kích thước hiến vi (= 0,05mm). Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có 1 roi dài. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyến.

Cấu tạo cơ thể trùng roi gồm có nhân, chất nguyên sinh có chứa các hạt diệp lục (khoảng 20 hạt), các hạt dự trừ (nhỏ hơn) và điểm mắt (cạnh gốc roi). Dưới điểm mắt có không bào co bóp. Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết anh sáng (hình 4.1).

2. Dinh dưỡng

ở nơi ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật. Nếu chuyển vào hồ tối lâu ngày, trùng roi mất dần màu xanh. Chúng vần sông được nhờ đồng hoá những chất hữu cơ hoà tan do các sinh vật khác chết phân huỷ ra (còn gọi ả dị dưỡng).
Hô hấp của trùng roi nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào. Không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phẩm bài tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể.

3. Sinh sản

Nhân nằm ở phía sau cơ thể, khi sinh sản, nhân phàn đôi trước, tiếp theo là chất nguyên sinh và các bào quan. Cơ thể phân đôi theo chiều dọc.

4. Tính hướng sáng

– Người ta đã làm một thí nghiệm đơn giàn sau : đặt bình chứa trùng roi xanh trên bậc cửa sổ. Dùng giấy đen che tối nữa trong thành bình. Qua vài ngày bỏ giấy đen ra và quan sát binh thấy phía ánh sảng nước có màu xanh lá cây, phía che tối màu trong suốt.

TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI
– Ở một số ao và giếng nước, đôi khi có thể gặp các “hạt” hình cầu, màu xanh lá cây, đường kính khoảng lmm, bơi lơ lửng, xoay tròn. Đó là tập đoàn trùng roi (còn gọi là tập đoàn Vôn vốc)

1. Có thế gặp trùng roi ở đâu ?

 

Trả lời:

Trùng roi xanh là động vật đơn bào rất nhỏ. Chúng thường sống trong nước ao, hồ, đầm, ruộng, và cả các vũng nước mưa, chúng tạo thành các váng xanh trên bề mặt.
Chúng ta cùng có thể nuôi cấy chúng trong bình nuôi cấy Động vật nguyên sinh ở phòng thí nghiệm.

2. Trung roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào ?

Trả lời:

Trùng roi giống với thực vật ở những điểm sau:
– Có câu tạo từ tế hào.
– Có khả năng tự dường.
– Trong tế bào cũng gồm các thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và các hạt diệp lục.
Trùng roi khác thực vật ở những điểm sau:
– Có thể dị dưỡng.
– Có ti thể
– Có roi.
– Có khá năng di chuyển.

3. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến ưa xoay mình ?

Trả lời:

Trùng roi di chuyến bàng cách dùng roi xoáy vào nước.

4. So sánh điểm giống nhau và khác nhau của trùng roi với thực vật ?

Trả lời :

* Giống nhau :

Tế bào có chứa hạt diệp lục -> Khả năng tự dưỡng

* Khác nhau :

Trùng roi Thực vật

- Tế bào động vật

- Tự di chuyển được

- Cũng là sinh vật dị dưỡng

- Tế bào thực vật

- Không tự di chuyển được

- Sinh vật tự dưỡng

5. Do đâu trùng roi vừa có khả năng tự dưỡng vừa có khả năng dị dưỡng ?

Trả lời :

Trùng roi vừa có khả năng tự dưỡng vừa có khả năng dị dưỡng :

- Trùng roi có chứa diệp lục tố trong tế bào nên có thể thực hiện quang hợp khi có ánh sáng mặt trời, do vậy chúng tự dưỡng.

- Khi không có ánh sáng mặt trời, trùng roi không thể quang hợp được, chúng sẽ mất dần mầu xanh lá cây và sống dị dưỡng bằng cách sử dụng chất hữu cơ như các động vật khác

6. Tại sao coi tập đoàn Vôncốc không là cơ thể đơn bào cũng như cơ thể đa bào ?

Trả lời :

Coi tập đoàn Vôncốc không là cơ thể đơn bào cũng như cơ thể đa bào vì :

- Tập đoàn Vôncốc là tập đoàn đơn bào do được cấu tạo bởi các đơn bào trùng roi nên không là cơ thể đơn bào; cũng không là cơ thể đa bào do các cá thể vẫn vận động và dinh dưỡng tương đối độc lập.

- Tập đoàn Vôncốc được coi là cầu nối về mối quan hệ nguồn gốc giữa đơn bào và đa bào do các cá thể trong tập đoàn Vôncốc đã có mối liên hệ với nhau bằng cầu nối nguyên sinh chất; giữa chúng bắt đầu có sự phân hóa về cấu tạo và chức năng.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...