BÀI 4. NGUYÊN TỬ

NGUYÊN TỬ

1. Nguyên tử là gì?

Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện gọi là nguyên tử. Hình dung nguyên tử như một quả cầu cực kì nhỏ bé, đường kính vào cỡ 10-8 cm. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.

Electron kí hiệu là e, có điện tích âm nhỏ nhất và qui ước ghi bằng dấu âm (-).

2. Hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron. Proton kí hiệu là p, có điện tích như electron nhưng khác dấu, ghi bằng dấu dương (+). Nơtron không mang điện, kí hiệu là n.

Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton trong hạt nhân. Trong một nguyên tử, số proton = số electron. Proton và nơtron có cùng khối lượng, còn electron có khối lượng rất bé, không đáng kể. Vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

3. Lớp electron

Trong nguyên tử, electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định.

Chính nhờ có electron mà nguyên tử có thể liên kết được với nhau.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1.

a) Nguyên tử được tạo thành từ 3 loại hạt nhỏ hơn nữa( gọi là hạt dưới nguyên tử). Đó là những hạt nào?

b) Hãy nói tên, ký hiệu và điện tích của những hạt mang điện .

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?

Trả lời

a) Nguyên tử tạo thành từ 3 loại hạt nhỏ hơn đó là hạt Electron, notron, proton 

b) Hạt electron ký hiệu là e mang điện tích âm , hạt proton ký hiệu  là p mang điện tích dương và hạt notron không mang điện.

c) Nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton và electron 

Câu 2.

Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử?

Trả lời

Hạt nhân gồm proton và nơtron  có khối lượng rất lớn so với các hạt electron, (khối lượng electron rất bé) nên khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

Câu 3.

 Trong nguyên tử electron chuyển động và sắp xếp như thế nào? Lấy ví dụ minh họa với nguyên tử oxi ?

Trả lời 

Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định.

VD: Thành phần cấu tạo của nguyên tử oxi: số proton trong hạt nhân là 8(+), số electron trong nguyên tử là 8(-), số lớp electron là 2, số e lớp ngoài cùng là 6.

 

Câu 4.

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp.

“……….là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ …………tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm …………mang điện tích dương và vỏ tạo bởi……………”

Trả lời

“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”.

Câu 5 :

 Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau :

 

Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Trả lời :

Nguyên tử

Số p trong hạt nhân

Số e trong nguyên tử

Số lớp electron

Số e lớp ngoài cùng

Neon

2

2

1

2

Cacbon

6

6

2

4

Nhôm

13

13

3

3

Canxi

20

20

4

2

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...