Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA

Thực vật có 1 số đặc điểm chung, nhưng nếu quan sát kĩ các em sẽ nhận ra sự khác nhau giữa chúng.

 I. Lý thuyết

  1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa

Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở cây đậu:

- Cây có hoa và cây không có hoa

Quan sát hình và hoàn thành bảng sau:

STT

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Cơ quan sinh sản

Rễ

Thân

Hoa

Quả

Hạt

1

Cây chuối

+

+

+

+

+

+

2

Cây rau bợ

+

+

+

 

 

 

3

Cây dương xỉ

+

+

+

 

 

 

4

Cây rêu

+

+

+

 

 

 

5

Cây sen

+

+

+

+

+

+

6

Cây khoai tây

+

+

+

+

+

+

 

-    Thực vật được chia thành 2 nhóm:

+ Thực vật có hoa: đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết quả.

VD: cây ngô, cây cam, bưởi …

+ Thực vật không có hoa: thì cả đời cũng không bao giờ ra hoa.

VD: cây bèo hoa dâu, cây kim giao, cây rêu …

2. Cây một năm và cây lâu năm

- Cây một năm:

- Cây lâu năm:


 

        - Cây một năm: là cây sống trong vòng 1 năm, thường ra hoa kết quả 1 lần trong đời.

        - Cây lâu năm là cây sống nhiều năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

  II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

Câu 1: Dựa vào đặc điểm nào nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Hướng dẫn trả lời:

-   Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

-   Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

Câu 2: Kể tên một vài cây có hoa, cây không có hoa.

Hướng dẫn trả lời:

- Những cây có hoa là: Lúa, ngô, cam, bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương ...

- Những cây không có hoa là: Cây bèo hoa dâu, cây kim giao, cây thông, cây rêu ...

Câu 3: Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm và cây lâu năm?

Hướng dẫn trả lời:

- Ví dụ về 5 cây lương thực là: Lúa, ngô, khoai tây, kê, sắn. Những cây lương thực thường là cây một năm.

  III. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Kể tên một vài thực vật có hoa và không có hoa, chỉ rõ cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng của chúng.

Câu 2: Phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa? Cho ví dụ. 

 

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN