Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA ? 

I. Bài tập nhận thức kiến thức mới :

* Thực vật được chia làm hai nhóm : thực vật có hoa và thực vật không có hoa

- Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt

- Thực vật không có hoa thì cả đời không bao giờ có hoa

II. Trả lời câu hỏi :

1. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa ?

Trả lời :

- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Thực vật không có hoa thì cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

- Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan:

+ Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá, có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.

+ Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt, có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.

- Có cây sống trong vòng một năm, có cây sống lâu năm.

2. Kể tên một vài cây có hoa, cây không có hoa ?

 Trả lời :

- Cây có hoa: cải, mít, xoan...

- Cây không có hoa: cây rêu, dương xỉ...

3. Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm ?

Trả lời :

- Các cây lương thực như: lúa, lúa mì, ngô, khoai, sắn, kê...

- Những cây lương thực thường là cây một năm như: lúa, lúa mì, ngô, khoai, kê. Sắn có thể sống lâu năm, nhưng nhân dân ta thường trồng từ 3 đến 6 tháng để thu hoạch. 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...