Bài 39 : Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

2. Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới

- Công nghiệp Bắc Mĩ hiện đại, phát triển ở trình độ cao.

- Trình độ phát triển giữa các nước khác nhau

+ Hoa Kì: nền công nghiệp đứng đầu thế giới, đầy đủ các ngành chủ yếu, tập trung cao trong các công ti xuyên quốc gia. Xuất hiện "Vành đai Mặt Trời"

+ Ca-na-đa: khai thác khoáng sản, luyện kim, lọc dầu, chế tạo xe lửa,..chủ yếu phân bố ở phía bắc Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương.

+ Mê-hi-cô: khai thác dầu khí và quặng kim loại màu, hóa dầu, chế biến thực phẩm,...tập trung ở thủ đô Mê-hi-cô Xi-ti và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế

Bảng số liệu về GDP và cơ cấu GDP phân theo ngành của các nước Bắc Mĩ năm 2014

Tên nước

GDP

(tỉ USD)

Cơ cấu trong GDP (%)

Công nghiệp

Nông nghiệp

Dịch vụ

Ca-na-đa

1785,4

28,4

1,7

69,9

Hoa Kì

17348,1

20,4

1,2

78,4

Mê-hi-cô

1294,7

37,7

3,3

59,0

 - Dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP của Bắc Mĩ

- Các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải,..đóng vai trò quan trọng. Các ngành này phân bố chủ yếu ở các thành phố quanh vùng Hồ Lớn, vùng Đông Bắc và "Vành đai Mặt Trời" của Hoa Kì.

4. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA)

- Năm 1993, Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ được Hoa Kì, Ca-na-đa và Mê-hi-cô thông qua.

- Mục tiêu: kết hợp thế mạnh của ba nước, tạo nên một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

- Hoa Kì và Ca-na-đa là hai quốc gia có nền kinh tế phát triển cao, công nghệ hiện đại. Mê-hi-cô có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.

- Trong nội bộ NAFTA, Hoa Kì chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài vào Mê-hi-cô, hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của Ca-na-đa.

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN