Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Học ngoại ngữ trực tuyến

Bài 37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT.

1. Các khái niệm

- Sinh trưởng: là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào

- Phát triển: là quá trình biến đổi bao gồm Sinh trưởng, Phân hóa (Biệt hóa) tế bào và Phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

- Biến thái: là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. Ví dụ: Ếch đẻ trứng, trứng nở thành nòng nọc có đuôi, nòng nọc phát triển, đứt đuôi thành ếch.

2. Các kiểu phát triển ở động vật

- Phát triển không qua biến thái.

- Phát triển qua biến thái gồm:

+ Phát triển qua biến thái hoàn toàn.

+ Phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

II. PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI

- Ở đa số động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống.

- VD: Phát triển ở người - gồm 2 giai đoạn:

1. Giai đoạn phôi thai

- Diễn ra trong tử cung người mẹ.

- Hợp tử phân chia nhiều lần hình thành phôi.

- Các tế bào của phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan kết quả là hình thành thai nhi.

2. Giai đoạn sau khi sinh

- Cơ thể con sinh ra có đặc điểm hình thái và cấu tạo tương tự như người trưởng thành.

- Cơ thể con lớn lên không qua lột xác.

III. PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI

 

Biến thái hoàn toàn

Biến không thái hoàn toàn.

GĐ Phôi

- Hợp tử phân chia nhiều lần để tạo phôi.

- Các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của sâu bướm.

- Hợp tử phân chia nhiều lần để tạo phôi.

- Các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của ấu trùng.

GĐ Hậu phôi

- Ấu trùng có hình thái cấu tạo và sinh lý rất khác với con trưởng thành.

- Ấu trùng lột xác nhiều lần thành nhộng rồi biến đổi thành bướm trưởng thành.

- Sự khác biệt về hình thái và cấu tạo của ấu trùng giữa các lần lột xác là rất nhỏ.

- Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác trở thành con trưởng thành, không có giai đoạn nhộng.

Ví dụ

- Các loại sâu bướm, ruồi, cóc, ếch,..

- Châu chấu, gián,..

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...