Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

- Hợp chất hữu cơ có mặt ở xung quanh chúng ta bao gồm: cây cối, động vật, thức ăn, quần áo,…và ngay trong cơ thể con người.

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat, cacbua, xianua…).

Ví dụ: đường (C12H22O11), cồn (C2H5OH), khí metan (CH4), xăng, khí gas….

2. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ

- Hợp chất hữu cơ được phân làm 2 loại chính:

         + Hiđrocacbon: là các hợp chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố cacbon và hiđro.

            Ví dụ: khí metan (CH4), khí etilen (C2H4), benzene (C6H6),…

         + Dẫn xuất của hiđrocacbon: là các hợp chất hữu cơ, ngoài 2 nguyên tố cacbon và hiđro thì còn chứa thêm các nguyên tố như: oxi, clo, nitơ, lưu hùynh ….

            Ví dụ: cồn (C2H5OH), đường (C12H22O11), giấm ăn (CH3COOH),…

3. KHÁI NIỆM VỀ NGÀNH HÓA HỌC HỮU CƠ

- Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nguyên cứu các hợp chất hữu cơ và những sự biến đổi giữa chúng.

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...