Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

BÀI 33. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)

c. Dịch vụ

- Khu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ rất đa dạng, bao gồm các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải và bưu chính viễn thông,..

Bảng số liệu về tỉ trọng một số tiêu chí dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước qua các năm (cả nước = 100%) (Đơn vị: %)

Tiêu chí

1995

2000

2002

2010

2013

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

35,8

34,9

33,1

36,7

34,0

Số lượng hành khách vận chuyển

31,3

31,3

30,3

27,6

31,7

Khối lượng hàng hoá vận chuyển

17,1

17,5

15,9

18,3

18,0

 

- Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước.

- Đông Nam Bộ là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.

- Dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất - nhập khẩu.

+ Các mặt hàng xuất khẩu: dầu thô, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, giày dép, đồ gỗ,…; tỉ lệ hàng xuất khẩu đã qua chế biến đang được nâng lên.

+ Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: máy móc thiết bị, nguyên liệu cho sản xuất, hàng tiêu dùng cao cấp.

- Thành phố Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu hoạt động xuất khẩu của vùng.

- Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Các tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Đồng bằng sông Cửu Long,..quanh năm diễn ra sôi động.

5. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

- Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là 3 trung tâm kinh tế ở Đông Nam Bộ, quan trọng nhất là Thành phố Hồ Chí minh.

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 tỉnh thành, thành phố. Hiện nay với diện tích, dân số, GDP và giá trị xuất khẩu đã vượt qua giới hạn của vùng kinh tế Đông Nam Bộ và đang thể hiện chức năng đúng nghĩa của nó là vùng trọng điểm cho các tỉnh phía Nam và cả nước.

Bảng số liệu về diện tích, số dân, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và bốn vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2014.

Vùng kinh tế trọng điểm

Diện tích

( nghìn km2)

Số dân

( triệu người)

GDP

( nghìn tỉ đồng)

Phía Nam

30,6

19,0

1779,4

Bốn vùng kinh tế

trọng điểm

90,7

47,0

3290,0

 

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...