Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG 

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Tại sao người ta cần chọn tác nhân cụ thể khi gây đột biến?

Trả lời :

Người ta phải chọn tác nhân cụ thế khi gây đột biến vì các tác nhân có tác dụng khác nhau tới cơ sở vật chất của tính di truyền; tia phóng xạ có sức xuyên sâu, dễ gãy (đột biến gen và đột biến NST (số lượng và cấu trúc); tia tử ngoại có sức xuyên kém nên chỉ dùng để xử lí vật liệu có kích thước bé; có loại hóa chất có tác động chuyên biệt, đặc thù đối với loại nuclêôtit nhất định của gen.

2. Khi gây đột biến bằng tác nhân vật lí và hóa học, người ta thường sử dụng các biện pháp nào?

Trả lời :

Người ta đã chiếu xạ với cường độ và liều lượng thích hợp vào hạt nảy mầm, đỉnh sinh trưởng của thân và cành, hạt phân, bầu nhụy hoặc vào mô nuôi cấy.

Khi xử lí đột biến bằng tác nhân hóa học, người ta ngâm hạt khó hoặc hạt nảy mầm ờ thời điểm nhất định vào dung dịch hóa chất có nồng độ thích hợp, tiêm dung dịch hóa chất vào bầu nhụy hoặc dùng que cuốn bông có tẩm hóa chất đặt vào đỉnh sinh trưởng của thân và cành. Đốì với động vật, có thể cho hóa chất tác động lên tinh hoàn hoặc buồng trứng.

3. Hãy nêu một vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống động vật, thực vật và vi sinh vật ?

Trả lời

-  Trong chọn giống vi sinh vật: đã tạo được chủng nấm pênixilin có hoạt tính cao hơn 200 lần dạng ban đầu; đã tạo được các thể đột biến sinh trưởng mạnh để tăng sinh khối ở nấm men và vi khuẩn, chọn được các thế đột biến giảm sức sống không còn khả năng gây bệnh để tạo vacxin phòng bệnh cho người và gia súc.

-  Trong chọn giống cây trồng: đã tạo ra giống lúa Tám thơm đột biến khắc phục tình trạng khan hiếm gạo Tám thơm trong các tháng 6-11.

Sử dụng các thể đa bội ở dâu tằm, dương liễu, dưa hấu,… để tạo ra các giống cây trồng đa bội có năng suất cao, phẩm chất tốt.

-   Trong chọn giống vật nuôi: sử dụng đột biến nhân tạo ở động vật bậc thấp.

4. Hãy nêu một vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống cây trồng ?

Trả lời :

- Giống lúa \(MT_1\) (chín sớm, thấp và cứng cây, chịu phân, chịu chua, năng suất tăng 12-25% so với dạng gốc)

- Giống ngô \(DT_6\) cho năng suất cao

- Giống " táo má hồng" cho năng suất cao

5. Vai trò của gây đột biến nhân tạo trong chọn giống ? Tại sao cần chọn tác nhân cụ thể khi gây đột biến ?

Trả lời :

* Vai trò của đột biến nhân tạo trong chọn giống :

  + Tạo nhiều nguồn biến dị cho chọn lọc giống cây trồng

  + Tạo giống có năng suất và chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu tốt.

  + Tạo ra lượng giống nhiều trong thời gian ngắn nên giá thành rẻ

* Phải chọn tác nhân gây đột biến vì : Những tác nhân khác nhau có tác dụng khác nhau đến vật chất di truyền gây ra những loại đột biến khác nhau

  + Tia phóng xạ có khả năng xuyên sâu gây đột biến gen và đột biến NST

  + Tia tử ngoại kém xuyên sâu dùng để xử lý đối tượng có kích thước bé

  + Có các loại hoá chất tác động chuyên biệt

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...