Bài 33. Điều chế Hiđro - Phản ứng thế

ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 

1. ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO 

a.Trong phòng thí nghiệm 

- Khi cho các kim loại như Al, Mg, Zn, Fe tác dụng với axit HCl hoặc H2SO4 loãng thì thu được muối và khí H2.

        Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

        Mg +  2HCl → MgCl2 + H2

             Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

        2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

b. Trong công nghiệp

- Trong công nghiệp, khí H2 được thu từ quá trình điện phân nước.

             2H2O \(\underrightarrow{điệnphân}\)  2H2 + O2

2. PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ ?

- Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất , trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế của một nguyên tố khác trong hợp chất. 

              Fe + HCl → FeCl2 + H2

              Na + H2O → NaOH + H2

              Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...