Bài 32. Phản ứng Oxi hóa - khử

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

1. SỰ KHỬ, SỰ OXI HÓA, CHẤT KHỬ, CHẤT OXI HÓA

Xét phản ứng

           

- Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử

- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa .

- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử (H2) .

- Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa (CuO) . 

2. PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ .

- Sự khử và sự oxi hóa là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học . Phản ứng này được gọi là phản ứng oxi hóa khử.

Định nghĩa : Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử . 

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...