Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của Hiđro

TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

- Khí hiđro là chất khí không màu , không mùi không vị, nhẹ nhất trong các chất khí ,tan rất ít trong nước. 

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

1. Tác dụng với oxi 

- Đưa ngọn lửa hiđro đang cháy vào trong bình đựng khí oxi, hiđro tiếp tục cháy mạnh hơn ; trên thành lọ xuất hiện những giọt nước nhỏ.

                      2H2 +  O2  \(\underrightarrow{t^o}\) 2H2

- Hỗn hợp khí hiđro và khí oxi với tỉ lệ mol là 2:1 thi gây nổ mạnh. 

2. Tác dụng với đồng oxit 

- Cho luồng khí hiđro đi qua ống nghiệm chứa bột đồng (II) oxit CuO màu đen. 

        *Ở nhiệt độ thường : không thấy có phản ứng hóa học xảy ra .

        *Khi đốt nóng ống nghiệm : bột CuO màu đen chuyển dần thành lớp đồng màu đỏ gạch.

                      H2  +  CuO \(\underrightarrow{t^o}\) H2O + Cu 

                    

Khí hiđro đã chiếm khí oxi trong hợp chất CuO . Hiđro có tính khử 

3. Kết luận 

- Ở nhiệt độ thích hợp, khí  hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Khí hiđro có tính khử. 

III. ỨNG DỤNG

Khí hidro có nhiều ứng dụng , chủ yếu do tính chất rất nhẹ , do tính khử và khi cháy tỏa ra nhiều nhiệt . 

 - Làm nhiên liệu.

- Nguyên liệu để sản xuất NH3, HCl, chất hữu cơ.

- Khử oxit kim loại thành kim loại.

- Bơm bóng, khí cầu.

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...