Bài 30. Bài thực hành 4

BÀI THỰC HÀNH 4

TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. Thí nghiệm 

Điều chế và thu khí oxi : 

Cho một lượng nhỏ KMnO4 vào đáy ống ghiệm . Đặt một ít bông gần miệng ống nghiệm . Dùng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua đậy kín ống nghiệm . Đặt ống nghiệm vào giá đỡ hoặc kẹp gỗ sao cho đáy ống nghiệm cao hơn miệng ống nghiệm chút ít . Nhánh dài của ống dẫn khí sâu tới gần đáy ống nghiệm ( hoặc lọ ) thu. 

Dùng đèn cồn đun nóng cả ống nghiệm chứa KMnO4 , sau đó tập trung đốt phần có hóa chất . Kalipemanganat bị phân hủy tạo ra khí oxi Nhận ra khí oxi trong ống nghiệm (2) bằng que đóm còn than hồng . 

Sau khi kiểm tra độ kín của các nút , đốt nóng ống nghiệm chứa KMnO4 . Khí oxi sinh ra sẽ đẩy không khí hoặc đẩy nước và chứa đầy tỏng ống nghiệm thu . Dùng nút caosu đậy kín ống nghệm chưa đầy oxi để dùng cho thí nghiệm sau . 

2. Thí nghiệm 2 

Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi :

Chuẩn bị dụng cụ . Cho và muỗng sắt một lượng nhỏ ( bằng hạt đậu xanh ) lưu huỳnh S bột . Đưa muỗng sắt có chứa lưu huỳnh vào ngon lửa đèn cồn cho lưu huỳnh cháy trong không khí, sau đó đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ ( hoặc ống nghiệm ) chứa đầy khí oxi . Nhận xét hiện tượng . Viết phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra .

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...