Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

 

a P a P

                           \(a\subset\left(P\right)\)  Hình a                                      \(a\cap\left(P\right)=A\)  Hình b

                                    a P

                                                       a // (P) Hình c

- a và (P) có nhiều hơn một điểm chung: a ⊂ (P) Hình a

- a và (P) có một điểm chung duy nhất: a cắt (P) hay a ∩ (P) = A (hình b)

- a và (P) không có điểm chung: a // (P) (hình c)      

Lý thuyết Tính chất đường thẳng và mặt phẳng song song

- Nếu đường thẳng a không nằm trên mặt phẳng (P) và song song với một đường thẳng b nào đó nằm trên mặt phẳng (P) thì a song song với (P)

- Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a mà cắt (P) thì cắt (P) theo giao tuyến song song với a (hình 2) ( Đây là tính chất quan trọng dùng để xác định giao tuyến hai mặt phẳng và để tìm thết dện của hình chóp)

- Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuến của chúng ( nếu có) cũng song song với đường thẳng đó

- Nếu a và b là hai đường thẳng chéo nhau thì có duy nhất một mặt phẳng chứa a và song song với b

                 a b Q P

                                    Hình 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đường thẳng, mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Các dạng toán có hướng dẫn giải về Đường thẳng, mặt phẳng trong không gian

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...