Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT

I. Bài tập nhận thức kiến thức mới

a. 

Nhận xét:

- Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.

- Thực vật trên Trái Đất có khoảng 250 000 đến 300 000 loài.

- Thực vật ở Việt Nam có khoảng 12 000 loài.

b. Dùng kí hiệu + (có) hoặc - (không có ) ghi vào các cột trống ở bảng sau cho thích hợp :

STT Tên cây Có khả năng tự tạo ra chất dinh dưỡng Lớn lên  Sinh sản  Di chuyển
1 Cây lúa + + + -
2 Cây ngô + + + -
3 Cây mít + + + -
4 Cây sen + + + -
5 Cây xương rồng + + + -

c. Nhận xét các hiện tượng sau :

- Lấy roi đánh chó, con chó vừa chạy vừa sủa chứng tỏ con chó và phản ứng nhanh với kích thích từ bên ngoài (roi);

  Quật vào cây, cây vẫn đứng im chứng tỏ cây không di chuyển được và không phản ứng với kích thích từ bên ngoài (roi)

- Nhờ ánh sáng mặt trời và chất diệp lục trong lá, cây xanh có khả năng tạo ra chất hữu cơ từ nước, muối khoáng trong đất, khí cacbônic trong không khí.

Rút ra đặc điểm chung của thực vật :

- Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú. Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chung:

+ Tự tổng hợp được chất hữu cơ.

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển.

+ Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

Câu 1 : Thực vật sống ở khắp nơi trên Trái Đất

Câu 2 : Đặc điểm chung của thực vật : 

Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú. Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chúng sau :

- Tự tổng hợp được chất hữu cơ

- Phần lớn không có khả năng di chuyển

- Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài

Câu 3 : Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng là vì : hiện nay đa dạng thực vật đang ngày càng bị suy giảm do con người khai thác, phá hủy thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...