BÀI 28. CÁC OXIT CỦA CACBON

I. CACBON OXIT

Công thức phân tử CO; Phân tử khối: 28

1. Tính chất vật lí

CO là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, hơi nhẹ hơn không khí (dCO/kk = 28/29), rất độc.

2. Tính chất hóa học

a) CO là oxit trung tính

Ở điều kiện thường CO không phản ứng với nước, axit, bazơ.

b) CO là chất khử

Ở nhiệt độ cao, CO khử được nhiều oxit kim loại

CO + CuO \(\rightarrow\) CO2 + Cu

2CO + Fe3O4 \(\rightarrow\) 3Fe + 2CO2

2CO + O2 \(\rightarrow\) 2CO2

3. Ứng dụng

Khí CO có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, CO được dùng làm nhiên liệu, chất khử, ... Ngoài ra, CO còn được dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp hóa học.

II. CACBON ĐIOXIT

Công thức phân tử CO2, phân tử khối 44.

1. Tính chất vật lí

CO2 là khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí (dCO2/kk = 44/29).

Người ta có thể rót khí CO2 từ cốc này sang cốc khác. CO2 không duy trì sự sống và sự cháy. CO2 bị nén và làm lạnh thì hóa rắn, được gọi là nước đá khô (tuyết cacbonic). Người ta dùng nước đá khô để bảo quản thực phẩm.

2. Tính chất hóa học

a) Tác dụng với nước

CO2(k) + H2O (dd) = H2CO3 (dd)

b) Tác dụng với dung dịch bazơ

CO2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH \(\rightarrow\) NaHCO3

Tùy thuộc vào tỉ lệ giữa số mol CO2 và NaOH mà có thể tạo ra muối trung hòa, muối axit hay cả 2 muối.

c) Tác dụng với oxit bazo

CO2 + CaO \(\rightarrow\) CaCO3

Như vậy, CO2 có tính chất của một oxit axit.

3. Ứng dụng

Người ta sử dụng CO2 để chữa cháy, bảo quản thực phẩm. CO2 còn được dùng trong sản xuất nước giải khát có gaz, sản xuất sôđa, phân đạm, ...

BÀI TẬP

Bài tập 5 (SGK)

Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau:

- Dẫn 16 lít hỗn hợp khí trên đi qua nước vôi trong dư thu được khí A.

- Để đốt cháy hoàn toàn khí A cần 2 lít khí oxi.

Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện thể tích và áp suất.

Giải:

CO2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2CO3 + H2O

2CO + O2 \(\rightarrow\) 2CO2

Thể tích CO = 2 thể tích O2 = 4 lít.

Vậy, %CO = 4/16 = 25%; %CO2 = 75%.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...