Bài 27. Tiêu hóa ở dạ dày

TIÊU HÓA Ở DẠ DÀY

1. Ở dạ dày diễn ra các hoạt động tiêu hóa như thế nào ?

 Trả lời :

Ở dạ dày diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau :

- Tiết dịch vị

- Biến đổi lí học của thức ăn

- Biến đổi hóa học của thức ăn

- Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột

2. Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Trả lời :

 Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau :

- Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết dịch vị ( sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị) giúp hòa loãng thức ăn

- Sự phối hợp co của các lớp cơ dạ dày giúp đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

3. Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Trả lời :

Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau :

- Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải bởi men amilaza (đã được trộn đều ở khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu, khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.

- Một phần protein chuỗi dài được men pepsin trong dịch vị phân cắt thành các protein chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin)

4. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất sau khi tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại thức ăn nào cần tiêu hóa tiếp ?

Trả lời :

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất sau khi tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột là : gluxit, protein và lipit

5. Cấu tạo của dạ dày như thế nào ? Ý nghĩa của HCL tiết ra trong dạ dày ?

Trả lời :

- Dạ dày có hình dạng túi thắt ở hai đầu

- Thành dạ dày có cấu tạo 4 lớp cơ bản :

  + Lớp màng

  + Lớp cơ : gồm cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo

  + Lớp dưới niêm mạc

  + Lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị

- Ý nghĩa của HCL tiết ra trong dạ dày : làm môi trường cho enzim pepsin tác dụng với loại thức ăn protein 

Sơ đồ như sau :

Pepsinoogen - HCL -> pepsin

Protein (chuỗi dài ) - \(\frac{HCL\left(pH=2-3\right)}{pepsin}\)-> Protein (chuỗi ngắn)

6. Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ? Trình bày quá trình biến đổi thức ăn của các hoạt động tiêu hóa đó ?

Trả lời :

* Ở dạ dày có các hoạt động biến đổi lí học và biến đổi hóa học.

*  Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau :

- Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết dịch vị ( sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị) giúp hòa loãng thức ăn

- Sự phối hợp co của các lớp cơ dạ dày giúp đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

* Sự biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như sau :

- Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải bởi men amilaza (đã được trộn đều ở khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu, khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.

- Một phần protein chuỗi dài được men pepsin trong dịch vị phân cắt thành các protein chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin)

7. Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "nhai kĩ no lâu" ?

Trả lời :

Nhai kĩ làm thức ăn biến đổi thành những phần tử rất nhỏ, tạo điều kiện cho các enzim phân giải hết thức ăn, do đó có nhiều chất nuôi cơ thể hơn.

8. Sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng, trong dạ dày xảy ra như thế nào ? Em có nhận xét gì về sự biến đổi này ?

Trả lời :

* Sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng :

- Biến đổi cơ học : Thức ăn được răng cắn, xé, nghiền nhỏ, thấm đều nước bọt

- Biến đổi hóa học : trong nước bọt chỉ có một loại enzim tiêu hóa là amilaza có tác dụng biến đổi : Tinh bột chín -amilaza-> Đường mantôzơ

                                                                                                                                                                \(T^0=37^0C,pH=7,2\)

* Sự biến đổi thức ăn trong dạ dày :

- Biến đổi cơ học : dưới tác dụng co bóp của 3 thứ cơ (cơ dọc, cơ ngang, cơ chéo) thức ăn được nghiền, co bóp, nhào trộn và thấm đều dịch vị

- Biến đổi hóa học : dạ dày tiết ra dịch vị, trong dịch vị có enzim pepsin và  HCL

  + Enzim pepsin có tác dụng biến đổi protein chuỗi dài thành protein chuỗi ngắn

Sơ đồ như sau :

Pepsinoogen - HCL -> pepsin

Protein (chuỗi dài ) - \(\frac{HCL\left(pH=2-3\right)}{pepsin}\)-> Protein (chuỗi ngắn)

  + Gluxit và lipit : không bị biến đổi ở dạ dày

* Nhận xét :

- Trong khoang miệng và dạ dày thức ăn được biến đổi cơ học là chủ yếu còn sự biến đổi hóa học là không đáng kể

- Gluxit, protein mới chỉ được biến đổi một phần còn lipit chưa bị biến đổi

- Đây chỉ là bước đầu của quá trình biến đổi thức ăn trong cơ thể.

9. Muốn nấu thịt mau mềm, người ta thường cho thêm trái gì khi nấu thịt ? Tại sao ?

Trả lời :

Muốn nấu thịt mau mềm, người ta thường cho thêm trái đu đủ non vào nấu cùng với thịt. Vì trong trái đu đủ non có pepsin là một enzim có tác dụng phân cắt protein (enzim pepsin cũng có ở dạ dày).

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...