Bài 27. Cơ năng

CƠ NĂNG

1. Định nghĩa

Cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật chuyển động.  

      \(W = W_đ + W_t\)   

Trong trọng trường:  \(W = \dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}+mgh\)

Trong lực đàn hồi:  \(W = \dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}+\dfrac{1}{2}k(\Delta l)^2\)

2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

Khi một vật chuyển động trong trường lực thế (trong trọng trường hoặc lực đàn hồi) cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn

 \(W=W_đ+W_t=const\)

Hay

  \(\dfrac{1}{2}mv_{1}^{2}+mg{{h}_{1}}=\dfrac{1}{2}mv_{2}^{2}+mg{{h}_{2}}\)

3. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi

Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng bởi một lò xo đàn hồi thì trong quá trình chuyển động của vật, cơ năng được tính bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật là một đại lượng bảo toàn 

 \(W=W_đ+W_t=const\)

Hay

\(\dfrac{1}{2}mv_{1}^{2}+\dfrac{1}{2}k{{(\Delta {{l}_{1}})}^{2}}=\dfrac{1}{2}mv_{2}^{2}+\dfrac{1}{2}k{{(\Delta {{l}_{2}})}^{2}}\)

4. Định luật bảo toàn cơ năng 

Trong hệ kín không có lực ma sát thì có  sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng nhưng tổng của chúng nhưng tổng của chúng không đổi, tức là cơ năng được bảo toàn.

\(W=W_đ+W_t=\text{const}\)

 

Hỏi đáp

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...