BÀI 27. Cacbon

CACBON

I. CÁC DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON

1. Dạng thù hình là gì?

- Các dạng thù hình của một nguyên tố hóa học là những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.

Ví dụ: nguyên tố oxi có 2 dạng thù hình là oxi O2 và ozon O3.

2. Cacbon có những dạng thù hình nào?

- Kim cương, than chì, cacbon vô định hình.

II. TÍNH CHẤT CỦA CACBON

1. Tính chất hấp phụ

- Than gỗ có tính hấp phụ chất màu tan trong dung dịch.

- Than gỗ có khả năng hấp phụ lên bề mặt của nó các chất khí, hơi, và chất tan trong dung dịch.

- Than gỗ, than xương, ... mới điều chế có tính hấp phụ cao gọi là than hoạt tính.

2. Tính chất hóa học

- Cacbon có đầu đủ tính chất hóa học của một phi kim như tác dụng với hi đro, oxi và kim loại. Tuy nhiên ở điều kiện thường phản ứng của hi đro hoặc kim loại với cacbon diễn ra rất khó khăn

a) Tác dụng với oxi

                     C(r) + O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) CO2 (k)

b) Tác dụng với oxit kim loại

                     C(r) + 2CuO(r) \(\underrightarrow{t^o}\) 2Cu(r) + CO2(k)

 - Ngoài ra thì cacbon có thể tác dụng với một số oxit như ZnO, PbO,.. để tạo thành kim loại.

III. ỨNG DỤNG CỦA CACBON

Tùy thuộc vào tính chất của mỗi dạng thù hình, người ta sử dụng cacbon vào trong đời sống và sản xuất.

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...