BÀI 26. OXIT

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Sau khi tìm hiểu xong về những tính chất quan trọng của nguyên tố Oxi ở các bài học trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu một loại hợp chất có liên quan đến oxi rất quạn trọng trong chương trình, đó là OXIT. Các em hãy cùng vào bài học ngày hôm nay.

I. ĐỊNH NGHĨA

  • Oxit là một hợp chất của hai nguyên tố, trong đó bắt buộc phải có 1 nguyên tố là oxi.

​Ví dụ: Sắt (III) oxit Fe2O3, cacbon oxit CO, lưu huỳnh đioxit SO2, natri oxit Na2O, đồng (II) oxit CuO...

II. CÔNG THỨC

  • Oxit của một nguyên tố M bất kì ( có hóa trị n)  và Oxi có công thức hóa học tổng quát là MxOy với x và y là chỉ số tương ứng của M và O.

                              Theo quy tắc về hóa trị ta có :  \(II\times y=n\times x\)

  • Vậy biết được hóa trị của nguyên tố M ta sẽ tìm được tỉ lệ x : y và lập được công thức hóa học của oxit.

Ví dụ : Xác định công thức hóa học của oxit gồm Kẽm và Oxi

Kẽm có ký hiệu hóa học là Zn=> Công thức hóa học tổng quát của oxit là ZnxOy

Hóa trị của kẽm là II, theo quy tắc về hóa trị ta có : II.x = II. y => x : y = 1: 1

Vậy công thức hóa học của kẽm oxit là: ZnO 

III. PHÂN LOẠI

  • Oxit được phân làm 2 loại chính: là oxit axit oxit bazo. 

IV. CÁCH GỌI TÊN

Ví dụ:        Na2O- natri oxit,  CO2-   cacbon đioxit

  • Nếu oxit của kim loại có nhiều hóa trị:

Ví dụ:       Fe2O3- Sắt(III) oxit , FeO- Sắt(II) oxit.

  • Nếu oxit của phi kim có nhiều hóa trị​​

  • Các tiền tố để chí số lượng nguyên tử:

"Mono" có nghĩa là 1, "đi" có nghĩa là 2, "tri" là 3, "tetra" là 4,"penta" là 5...

Ví dụ:         CO- cacbon monooxit, thường đơn giản gọi là cacbon oxit.

                   CO2- cacbon đioxit (hoặc khí cacbonic).

                   SO2- lưu huỳnh đioxit (hoặc khí sunfurơ).

                   SO3- lưu huỳnh trioxit.

                   P2O5- điphotpho pentaoxit.

V. TỔNG KẾT

1. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

2. Tên của oxit: Tên nguyên tố+ oxit.

3. Oxit gồm hai loại chính: Oxit bazo và oxit axit.

Trong quá trình học tập , nếu có bất kỳ thắc mắc nào , các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và trả lời nhé . Chúc các em học tốt !

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN