BÀI 25. Tính chất của phi kim

TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

I. PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ NÀO

- Ở điều kiện thường, phi kim tồn tại ở cả 3 trạng thái: trạng thái rắn như lưu huỳnh, cacbon, photpho,iot ...; trạng thái lỏng như brom; trạng thái khí như oxi, nito, clo, hiđro...

- Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, và có nhiệt độ nóng chảy thấp. Một số phi kim độc như clo, brom, iot,...

II. PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC NÀO

1. Tác dụng với kim loại

- Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit.

               2Cu + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2CuO

               3Fe + 2O2 \(\underrightarrow{t^o}\) Fe3O4

-Phi kim khác tác dụng với kim loại tạo thành muối.

               2Fe + 3Cl2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2FeCl3

               Cu + S \(\underrightarrow{t^o}\) CuS

2. Tác dụng với phi kim khác

- Tác dụng với oxi tạo oxit.

                C +O2 \(\underrightarrow{t^o}\) CO2

                S + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) SO2

                4P + 5O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2P2O5

- Tác dụng với hiđro.

                H2 + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) H2O

                H2 + Cl2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2HCl

4. Mức độ hoạt động hóa học của phi kim

- Mức độ hoạt động mạnh hay yếu của phi kim dựa vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hiđro. Flo, oxi, clo là những phi kim hoạt động mạnh, flo là phi kim hoạt động mạnh nhất. Lưu huỳnh, cacbon, photpho, silic là những phi kim hoạt động yếu hơn.

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...