Bài 25. Tiêu hóa ở khoang miệng

TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG

1. Thực chất biến đổi lí hóa của thức ăn trong khoang miệng là gì ?

Trả lời :

Thực chất biến đổi lí hóa của thức ăn trong khoang miệng là sự cắt nhỏ, nghiền cho mềm nhuyễn và đảo trộn cho thức ăn thấm đẫm nước bọt.

2. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ " Nhai kĩ no lâu"

Trả lời :

Nhai kĩ làm thức ăn biến đổi thành những phần tử rất nhỏ, tạo điều kiện cho các enzim phân giải hết thức ăn, do đó có nhiều chất nuôi cơ thể hơn.

3. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Trả lời :

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp là : gluxit, lipit, protein

4. Khi ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này được biến đổi trong khoang miệng như thế nào ?

Trả lời :

Khi ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này được biến đổi trong khoang miệng bao gồm :

- Cháo : (thành phần chủ yếu là tinh bột) thấm một ít nước bọt, một phần tinh bột trong cháo bị men amilaza phaai giải thành đường mantôzơ

- Sữa : thấm một ít nước bọt, sự tiêu hóa hóa học của sữa không diễn ra trong khoang miệng do thành phần hóa học của sữa chủ yếu là protein

5. Tại sao trong phòng thí nghiệm tìm hiểu về hoạt động của amilaza, ở ống nghiệm D phải cho thêm vài giọt HCL (2%) vào hồ tinh bột và nước bọt ?

Trả lời :

Trong phòng thí nghiệm tìm hiểu về hoạt động của amilaza, ở ống nghiệm D phải cho thêm vài giọt HCL (2%) vào hồ tinh bột và nước bọt ddeerr làm giảm độ pH -> mất hoạt tính của amilaza (vì enzim amilaza chỉ hoạt động tốt ở pH = 7,2). Vì vây, ở ống nghiệm này tinh bột không bị biến thành đường mantôzơ

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...