BÀI 25. SỰ OXI HÓA. PHẢN ỨNG HÓA HỢP. ỨNG DỤNG CỦA OXI

 SỰ OXI HÓA. PHẢN ỨNG HÓA HỢP. ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. SỰ OXI HÓA

Định nghĩa: Sự tác dụng của oxi với một chất khác gọi là sự oxi hóa.

II. PHẢN ỨNG HÓA HỢP

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.

III. ỨNG DỤNG CỦA OXI

Hai ứng dụng quan trọng nhất của khí oxi là dùng cho sự hô hấp và sự đốt cháy các nhiên liệu.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1  

Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan CH4 có trong 1 m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích được đo ở đktc.

Trả lời 

Ta có phương trình cháy: CH4(k) + 2O2(k) \(\rightarrow\) CO2(k) + 2H2O(h) 

Trong 1 m3 khí, CH4 chiếm 98% nên có thể tích là 0,98.1 = 0,98 m3. Vì đo ở cùng điều kiện tiêu chuẩn nên tỉ lệ về số mol cũng chính là tỉ lệ về thể tích. Theo phương trình trên ta có, VO2 = 2.VCH4 = 2.0,98 = 1,96 m3.

Câu 2.

Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học của các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al2S3.

Trả lời 

Phương trình hóa học :

S   +   Mg    ->      MgS

S   +  Zn     ->      ZnS

 

S   +  Fe      ->    FeS.

3S  +   2Al   ->    Al2S3.

Câu 3 

 a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín.

 b) Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại ?

Trả lời 

a) Khi cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh và đậy kín nút, ngọn lửa cây nến sẽ yếu dần đi rồi tắt. Nguyên nhân là vì khi nến cháy, lượng oxi trong bình giảm dần rồi hết, khi đó nến sẽ tắt đi.

b) Khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại là vì để không cung cấp tiếp khí oxi cho đèn. Khi oxi hết (giống như trường hợp trên), đèn sẽ tự tắt.

Câu 4.

Hãy giải thích vì sao :

a. Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm ?

b. Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí ?

c. Vì sao nhiều bệnh nhân bị khó thở và các thợ lặn làm việc lâu dưới nước... đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt ?

Trả lời 

a. Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm là do khí oxi nặng hơn không khí (nặng hơn rất nhiều lần các khí khác như nitơ, heli, hiđro,...). Do đó, càng lên cao, lượng khí oxi càng giảm.

b. Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí vì khi cháy trong oxi, bề mặt tiếp xúc của chất cháy với oxi lớn hơn nhiều lần so với không khí. Trong khi cháy trong không khí, thể tích oxi chỉ chiếm 1/5 lần, phần còn lại là hầu hết nitơ và các khí khác, bề mặt tiếp xúc của chất cháy sẽ nhỏ hơn và một phần nhiệt sẽ bị tiêu hao do đốt nóng khí nitơ trong không khí. Do đó, phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí.

c. Nhiều bệnh nhân bị khó thở và các thợ lặn làm việc lâu ở dưới nước,... đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt là do sử dụng máy nén oxi để cung cấp oxi cho những người này được tốt hơn.

Câu 5 :

Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

                                        

một chất mới ;

sự oxi hóa ;

đốt nhiên liệu ;

sự hô hấp ;

chất ban đầu.

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là …………………

b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có……………………..được tạo thành từ hai hay nhiều ………………

c) Khí oxi cần cho ………………… của người và động vật và cần để ………………….trong đời sống và sản xuất.

Trả lời :

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

c) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật và cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...