Bài 21. Hoạt động hô hấp

HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP 

1. Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người ?

Trả lời :

- Nhờ hoạt động của lồng ngực và các cơ hô hấp mà ta hít vào và thở ra, làm cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới, đây là giai đoạn thông khí.

- Chức năng quan trọng của hệ hô hấp là sự trao đổi khí, gồm sự trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

  + Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của \(O_2\) từ không khí phế nang vào máu và của \(CO_2\) từ máu vào không khí phế nang

  + Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của oxi từ máy vào tế bào và của \(CO_2\) từ tế bào vào máu.

2. Hô hấp của người và thỏ giống và khác nhau như thế nào ?

Trả lời :

* Giống nhau :

- Cũng gồm các giai đoạn : thông khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào

- Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào cũng theo cơ chế khuếch tán từ nơi nồng độ cao tới nơi nồng độ thấp

* Khác nhau 

Thỏ Người
Sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động của cơ hoành và lồng ngực bị ép giữa 2 chi trước nên không dãn nở về 2 phía 2 bên Sự thông khí ở phổi do nhiều cơ phối hợp hơn và lồng ngực dãn nở cả về 2 phía hai bên

3. Nêu sự khác biệt về hô hấp giữa trạng thái lao động nặng hay chơi thể thao với trạng thái bình thường ?

Trả lời :

Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp (thở nhanh hơn) vừa tăng dung tích hô hấp (thở sâu hơn).

4. Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào xảy ra như thế nào ?

Trả lời :

* Sự trao đổi khí ở phổi :

- Máu đỏ thẫm từ tim chuyển lên phổi có ít \(O_2\) và nhiều \(CO_2\)

- Tại phổi, trong phế nang có áp suất \(CO_2\) thấp và \(O_2\) cao nên xảy ra sự trao đổi khí thông qua lớp biểu bì mỏng của thành phế nang và thành mao quản theo hiện tượng khuếch tán.

- Áp suất \(CO_2\) trong phế nang cao hơn trong máu nên \(CO_2\) trong phế nang loại thải ra ngoài.

- Áp suất \(O_2\) trong phế nang cao hơn trong máu nên \(O_2\) ngấm từ phế nang vào máu.

- Sau khi trao đổi khí, máu trở nên đỏ tươi và được chuyển về tim rồi theo vòng tuần hoàn lớn cung cấp \(O_2\) cho tế bào.

* Sự trao đổi khí ở tế bào :

- Trong tế bào có rất ít \(O_2\) nhiều \(CO_2\) giữa hai môi trường (tế bào và máu đỏ) dẫn đến sự trao đổi khí thông qua nước mô, \(O_2\) khuếch tán qua thành mao mạch và màng tế bào để vào tế bào, còn \(CO_2\) từ tế bào chuyển vào máu.

- Sau đó máu được chuyển về tim, rồi lên phổi tiếp tục trao đổi không khí.

5. Vì sao phải thở không khí thoáng và sạch ?

Trả lời :

- Không khí thoáng có nhiều \(O_2\) , ít \(CO_2\)  và không có khí độc

- Không khí sạch : có ít bụi và vi khuẩn gây bệnh

- Khi sống trong môi trường bị ô nhiễm, ta dễ nhiễm các bệnh về đường hô hấp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm năng suất lao động. Do đó môi trường không khí thoáng và sạch sẽ giúp ta tránh được những bệnh về đường hô hấp cũng như sức khỏe được tốt hơn, kéo dài tuổi thọ.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...