Bài 21. Đột biến gen

ĐỘT BIẾN GEN

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Đột biến gen là gì ? Cho ví dụ ?

Trả lời :

Đột biến gen là những biến đối trong câu trúc gen do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể tới phân tử ADN, xuất phát một cách tự nhiên do con người gây ra.

Ví dụ: Do nhiễm chất độc màu da cam gây đột biến gen dẫn đến biến đổi kiểu hình ở người là cụt hai bàn tay bẩm sinh

2.Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thán sinh vật nhưng có ý nghĩa đối với chăn nuôi và trồng trọt?

Trả lời :

–   Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình, thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

–  Chúng có ý nghĩa với chăn nuôi, trồng trọt vì trong thực tế có những đột biến gen có lợi cho con người. Chẳng hạn:

+ Đột biến tự nhiên cừu chân ngắn ở Anh, làm cho chúng không nhảy được qua hàng rào để vào phá vườn.

+ Đột biến tăng khả năng thích ứng đối với điều kiện đất đai và đột biến làm mất tính cảm quang chu kì phát sinh ở giống lúa Tám thơm Hải Hậu đã giúp các nhà chọn giống tạo ra giống lúa Tám thơm đột biến trồng được 2 vụ/năm, trên nhiều điều kiện đất đai, kể cả vùng đất trung du và miền núi.

3. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra ?

Trả lời :

–  Đột biến do con người tạo ra:

  + Tạo ra đột biến mai vàng 150 cánh.

  + Sầu riêng cơm vàng hạt lép (ở Cái Mơn – Bến Tre).

–  Đột biến phát sinh trong tự nhiên:

  + Bò 6 chân

  + Củ khoai có hình dạng giống người.

  + Người có bàn tay 6 ngón.

4. Biến dị là gì ? Có mấy loại biến dị ? 

Trả lời :

- Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết

- Có hai loại biến dị là biến dị di truyền (đột biến) và biến dị không di truyền (thường biến)

5. Nêu khái niệm các dạng của đột biến gen ?

Trả lời :

- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit

- Có 3 dạng :

  + Mất một cặp nuclêôtit

  + Thêm một cặp nuclêôtit

  + Thay thế một cặp nuclêôtit

6. Vì sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật nhưng đột biến gen nhân tạo lại có ý nghĩa cho trồng trọt và chăn nuôi ?

Trả lời :

Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ mỗi quan hệ hài hòa giữa kiểu gen và môi trường đã qua chọn lọc tự nhiên và diu trì lâu đời. Tuy nhiên, cũng có những đột biến có lợi.

Ý nghĩa cho trồng trọt và chăn nuôi : Gây đột biến nhân tạo về đột biến gen tạo ra những giống có lợi cho nhu cầu của con người.

7. Gen A có số lượng liên kết hiđrô là 1510 liên kết và Guanin = 410. Do đột biến nên gen A thành gen a, gen a có 1509 liên kết hiđrô và có chiều dài là 1870 \(A^o\)

a. Xác định dạng đột biến trên ?

b. Tính số lượng các loại nuclêôtit ?

Trả lời :

a. Xác định dạng đột biến :

Gen A : 2A +3G = 1510  (1)

             G = X = 410

(1) => 2A = 1510 - 3G => A = T = \(\frac{1510-3.410}{2}=140\)

                                          \(A=\frac{\left(410+140\right)2}{2}.3,4=1870A^o\)

Chiều dài 2 gen bằng nhau => \(\sum\limits^{ }_{ }\) Nu 2 gen bằng nhau

Số liên kết hiđro gen a ít hơn gen A là 1 

=> Dạng đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác

     1 cặp G - X bị thay đổi bởi 1 cặp A - T

b. Số lượng các loại nuclêôtit trong gen a : G = X  = 410 - 1 = 409

                                                                     A = T = 140 + 1 = 141

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...