Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

1. Nêu vai trò của hô hấp ?

Trả lời :

Hô hấp có vai trò không ngừng cung cấp oxi cho tế bào của cơ thể vài thải \(CO_2\) ra khỏi cơ thể do tế bào thải ra.

2. Trình bày so sánh cấu tạo hệ hô hấp của người và thỏ ?

Trả lời :

* Giống nhau :

- Đều nằm trong khoang ngực và được ngăn cách với khoang bụng bởi cơ hoành

- Đều gồm đường dẫn khí và 2 lá phổi

- Đường dẫn khí đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản

- Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang tập hợp thành từng cụm, bao quanh mỗi phế nang là một mạng mao mạch dày đặc

- Bao bọc phổi có 2 lớp màng : lá thành dính vào thành ngực, lá thành dính vào phổi, giữa 2 lớp màng là chất dịch

* Khác nhau : 

Đường dẫn khí ở người có thanh quản phát triển hơn ở chức năng phát âm

3. Giải thích câu nói : Chỉ ngưng thở 3-5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có oxi để mà nhận ?

Trả lời :

Trong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi cũng ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu thông qua các mao mạch phổi, trao đổi khí ở phổi vẫn diễn ra, oxi trong phổi vẫn khuếch tán vào máu. \(CO_2\) vẫn khuếch tán ra, cuối cùng nồng độ oxi trong phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa.

4. Vì nhà du hành vũ trụ, lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể làm việc được trong môi trường thiếu oxi ?

Trả lời :

Nhà du hành vũ trụ, lính cứu hỏa, người thợ lặn có thiết bị cung cấp oxi đảm bảo sự hô hấp bình thường trong các môi trường thiếu oxi.

5. Nêu các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng ?

Trả lời :

Các cơ quan trong hệ hô hấp của người gồm có : 

- Đường dẫn khí : mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản : có chức năng dẫn khí vào và ra, ngăn bụi, làm ẩm, làm ấm không khí

- Hai lá phổi : Phổi phải có 3 thủy, phổi trái có 2 thùy, thực hiện sự trao đổi không khí giữa cơ thể và môi trường ngoài 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...