Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT

1. Nêu đặc điểm chung của động vật phân biệt với thực vật ?

Trả lời :

Đặc điểm chung của động vật trong đó có 3 đặc điểm quan trong phân biệt với thực vật là :

- Dị dưỡng

- Có khả năng di chuyển

- Có hệẹ thần kinh và giác quan

2. Kể tên các động vật quanh em ở chia làm 2 nhóm ?

Trả lời :

- Động vật không xương sống : ruồi, muỗi, giun đất, nhện, tôm, ong, bướm,....

- Động vật có xương sống : trâu, bò, lợn, gà, rắn, ếch, nhái, các loại cá,.......

3. Nêu ý nghĩa của động vật đối với đời sống của con người ?

Trả lời :

- Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người : thực phẩm, lông, da,...

- Động vật dùng làm thí nghiệm cho : học tập và nghiên cứu khoa học, thử nghiệm thuốc,...

- Động vật hỗ trợ người trong lao động, giải trí, thể thao, bảo vệ an ninh

- Một số ít động vật truyền bệnh cho con người

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...