Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học

NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC

I. Bài tập nhận thức kiến thức mới

STT Tên sinh vật Nơi sống Kích thước (to, trung bình, nhỏ) Có khả năng di chuyển Có ích hay gây hại cho con người 
1 Cây mít Cạn To Không Có ích
2 Con voi Cạn To Có ích
3 Con giun đất Trong đất Nhỏ Có ích
4 Con cá chép Nước Trung bình Có ích
5 Cây bèo tây Mặt nước Nhỏ Không Có ích
6 Con ruồi Cạn Nhỏ Có ích
7 Cây nấm mỡ Xác thực vật Nhỏ Không Có ích
8 Con cá voi Nước To Có ích
9 Cây bàng Cạn To Không Có ích
10 Cây bèo tấm Mặt nước Nhỏ Không Có ích
... ... ... ... ... ....

Rút ra nhận xét :

Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng. Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau và với con người

II. Trả lời câu hỏi :

1. Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người ?

Trả lời :

- Cạn: chó, mèo, cây gỗ...

- Nước: bèo, rong, cá...

- Con người: nấm, vi khuẩn, virut.

2. Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?

Trả lời:

Thực vật học có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động sống của thực vật.

- Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.

- Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người. Trên cơ sở đó tìm cách sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng. Như vậy, nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người là nhiệm vụ của Sinh học cũng như Thực vật học

3. Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho con người ?

Trả lời :

STT Tên sinh vật Nơi sống Công dụng  Tác hại
1 Cá chép Nước Làm thức ăn  
2 Con trâu Cạn Cày kéo, lấy thịt  
3 Con mèo Canh Bắt chuột  
4 Con rận Cơ thể sinh vật   Hút máu động vật
5 Con virut  Cơ thể sinh vật   Gây bệnh
6 Nấm độc Xác thực vật   Ngộ độc

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...