Bài 19 : Môi trường hoang mạc

Nội dung lý thuyết

Lịch sử đóng góp

1. Đặc điểm của môi trường 

- Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu nằm dọc theo hai bên đường chí tuyến và giữa đại lục Á-Âu .
- Khí hậu ở đây hết sức khô hạn, khắc nghiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn .
- Do thiếu nước nên thực vật cằn cỗi, thưa thớt; động vật hiếm hoi. 
- Dân cư chỉ tập trung ở các ốc đảo là nơi có mạch nước ngầm lộ ra sát mặt đất.

2. Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường 

- Đối với thực vật: cây rút ngắn chu kì sinh trưởng, lá bọc sáp, dày bóng hoặc biến thành gai, bộ rễ dài và to, dự trữ nước trong thân .
- Đối với động vật: chạy nhanh, vùi mình trong cát, hốc đá, chịu đói khát giỏi, dự trữ nước trong thân.

 

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN