Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiều gai. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều ánh sáng. Có ba kiểu gân lá hình mạng, song song và hình cung.

Có hai nhóm lá chính: lá đơn và lá kép.

Lá xếp trên cây theo ba kiểu : mọc cánh, mọc đối, mọc vòng. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài và cách xếp lá trên cây để nhận được nhiều ánh sáng?

Trả lời:

Phiến lá có dạng bản dẹt, có màu lục, là phần rộng nhất của lá. Lá xếp trên cây theo 3 kiểu, lá trên các mấu thân xếp so le nhau. 

2. Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Trả lời:

-  Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt…

-   Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá mẫu đơn.

-   Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào…

3. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Trả lời

* Phiến lá : có mầu lục, dạng bản dẹt, hình dạng và kích thước phiến lá của các loại lá khác nhau thì khác nhau, diện tích bề mặt của phiến lá lớn hơn so với cuống lá. Nhờ những đặc điểm đó giúp phiến lá hứng được nhiều ánh sáng, thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây.

* Gân lá : có 3 kiểu chính :

- Gân hình mạng như lá ổi, mít, cải, nhãn,...

- Gân song song như lá lúa, tre, mía, cỏ tranh,.....

- Gân hình cung như bèo tây, thài lài tía, địa tiền,...

* Các dạng lá : có 2 loại lá là lá đơn và lá kép :

- Lá đơn : ví dụ như lá đa, lá mồng tơi,...

- Lá kép : ví dụ như lá cây hoa hồng, lá phượng, lá kế,....

* Các kiểu xếp lá trên thân cây và cành : có 3 kiểu xếp lá trên cây :

- Mọc cách : Mỗi mấu của thân hay cành chỉ mang 1 lá, ví dụ như lá câu dâu, lá cây bưởi, dâm bụt, mồng tơi, khoai lang,....

- Mọc đối : Mỗi mấu của thân hay cành mang 2 lá ở vị trí đối nhau, ví dụ như cây dừa cạn, ổi, bạc hà,...

- Mọc vòng : ở mỗi mấu lá mang 3 lá trở lên ví dụ như cây dây huỳnh, cây hoa sữa, cây trúc đào,...

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...