Bài 18. Trai sông

TRAI SÔNG

I. HÌNH DẠNG, CẤU TẠO

1. Vỏ trai

Vỏ trai gồm 2 mảnh gắn với nhau nhờ bản lể ở phía lưng. Dày chằng ờ bán lề có tính đàn hổi cùng với 2 cơ khép vò (bám chắc vào mặt trong của vỏ) điểu chinh động tác đóng, mở vỏ.
Vỏ trai có lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa và lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng (hình 18.2).

2. Cơ thể trai
Dưới vỏ là áo trai, mặt ngoài áo tiết : lớp vỏ đá vôi.
Mặt trong áo tạo thành khoang áo … môi trường hoạt động dinh dưỡng của trai. Tiếp đến là 2 tấm mang ở mồi trên. Ở trung tâm cơ thể : phía trong là nán trai và phía ngoài là chân trai.

II. DI CHUYỂN
Vỏ trai hé mở cho chân trai hình rời rìu (hỉnh 18.4) thò ra. Nhờ chân trai thò ra rồi thụt vào, kết hợp với dộng tác đóng mở vỏ mà trai di chuyển chậm chạp trong bùn với tốc độ 20 – 30cm một giờ, để lại phía sau một đường rãnh trên mặt bùn.


III. DINH DƯỠNG

Hai mép vạt áo phía sau cơ thể trai tạm gắn với nhau tạo nên ống hút nước và ống thoát nước (hình 18.4).

Động lực chính hút nước do 2 đôi tấm miệng (hình 18.3) phủ đầy lông luôn rung động tạo ra.

IV. SINH SẢN

Cơ thể trai phân tính. Đến mùa sinh sản. trai cải nhận tinh trùng của trai đực chuyển theo dòng nước vào để thụ tinh, trứng non đẻ ra được giữ trong tấm mang. Âu trùng nở ra, sống trong mang mẹ một thời gian rồi bám vào da và mang cá một vài tuần nữa mới rơi xuống bùn phát triển thảnh trai trường thành.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?
                                                                            Trả lời:

Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong. Nhờ vỏ cứng rắn và 2 có khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bửa vỏ ra đế ăn phần mềm cơ thể trai.

2. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?
                                                                            Trả lời:

Cách dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác có tác dụng lọc sạch môi trường nước. Ở những vùng nước ô nhiễm, người ăn trai (sò cũng vậy) – Vì bị ngộ độc vì khi lọc nước lấy thức ăn chúng cũng giữ lại nhiều chất độc trong cơ thể.

Câu 3: Nhiều ao đào thá cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?
                                                                           Trả lời:

Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.

4. Trình bày hình dạng và cấu tạo của cơ thể trai ?

Trả lời :

- Vỏ trai :

  + Gồm 2 mảnh gắn với nhau nhờ bản lề ở phía lưng. Dây chằng bản lề có tính đàn hồi cùng với hai vỏ điều chỉnh động tác đóng, mở vỏ

  + Vỏ trai có lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa và lớp xà cừ óng ánh trong cùng

- Cơ thể trai :

  + Dưới vỏ là áo trai, mặt ngoài áo tiết ra lớp vỏ đá vôi

  + Mặt trong áo tạo thành khoang áo là môi trường hoạt động dinh dưỡng của trai

  + Tiếp đến là 2 tấm mang ở mỗi bên. Ở trung tâm cơ thể : phía trong là thân trai và phía ngoài là chân trai.

5. Tại sao đầu của trai tiêu giảm ?

Trả lời :

Đầu trai tiêu giảm vì chúng ít hoạt động nên chức năng của đầu ít sử dụng, chỉ còn một số lông quanh tấm miệng giúp cuốn dòng nước vào miệng để lọc thức ăn.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...