Bài 18. Nhôm

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

 NHÔM

I. Tính chất vật lý

- Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, có ánh kim, nhiệt độ nóng chảy 6600c

- Nhôm có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

- Nhôm có tính dẻo nên có thể cán mỏng được.

II. Tính chất hóa học

1)Nhôm phản ứng với phi kim

a) Phản ứng của nhôm với oxi

- Ở nhiệt độ cao, nhôm cháy sáng trong oxi không khí.

                 Al + O2  \(\underrightarrow{t^o}\)Al2O3

- Ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững. Lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng với oxi trong không khí và nước.

b) Phản ứng với phi kim khác

                2Al + 3Cl2 \(\rightarrow\) 2AlCl(phản ứng xẩy ra ngay ở nhiệt độ thường)

                2Al + 3S \(\underrightarrow{t^o}\) Al2S3

2) Tác dụng với nước

- Vật bằng nhôm không tác dụng với nước kể cả khi đun nóng vì có lớp màng Al2O3 bền vững không cho nước thấm qua.

3) Nhôm phản ứng với dung dịch axit

- Nhôm phản ứng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng tạo thành muối nhôm và giải phóng hidro.

                2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

                2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2

- Nhôm phản ứng với dung dịch axit H2SO4 đặc,nóng tạo thành muối và giải phóng các sản phẩm khác là SO2, S hoặc H2S.

               2Al + 6H2SO4 đặc,nóng  Al2(SO4)3 + 3SO2 + 3H2O

               2Al + 4H2SO4 đặc,nóng  → Al2(SO4)3 + S + 4H2O 

               8Al + 15H2SO4 đặc,nóng  → 4Al2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O          

Chú ý: Nhôm không tác dụng với axit H2SO4 đặc, nguội.

4) Nhôm phản ứng với dung dịch muối

- Nhôm phản ứng với dung dịch muối của kim loại kém hoạt động hơn tạo thành muối nhôm và giải phóng kim loại trong muối.

              2Al + 3Cu(NO3)2  2Al(NO3)3 + 3Cu

              2Al +3 FeCl2  2AlCl3 + 3Fe

5) Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm

- Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm

              2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2

III. Ứng dụng

- Chế tạo đồ dùng gia đình , dây dẫn điện , vật liệu xây dựng.

- Chế tạo hợp kim dùng trong công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô.

IV. Sản xuất nhôm

- Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bôxit có thành phần chủ yếu là Al2O3.

- Phương pháp: Điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit.

               2Al2O3  \(\underrightarrow{đpnc}\) 4Al + 3O2

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN