Bài 18. Nhôm

 NHÔM

I. Tính chất vật lý

- Nhôm là kim loại nhẹ , màu trắng bạc , có ánh kim , nhiệt độ nóng chảy 6600c

- Nhôm có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

- Nhôm có tính dẻo nên có thể cán mỏng được

II. Tính chất hóa học

1)Nhôm phản ứng với phi kim

a) Phản ứng của nhôm với oxi

          Al + O2  Al2O3

Ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững. Lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng với oxi trong không khí và nước.

b) Phản ứng với phi kim khác

          Al + Cl2  AlCl3

          Al + S  Al2S3

2) Tác dụng với nước

- Vật bằng nhôm không tác dụng với nước kể cả khi đun nóng vì có lớp màng Al2O3 không cho nước thấm qua

- nếu phá bỏ lớp Al2O3 thì Al tác dụng với nước

          2Al + 6H2O  Al(OH)3 + 3H2

3) Nhôm phản ứng với dung dịch axit

Nhôm phản ứng với dung dịch axit loãng tạo thành muối nhôm và giải phóng hidro

2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2

Nhôm phản ứng với dung dịch axit H2SO4 đặc,nóng và HNO3 đặc,nóng

          Al + 6HNO3đặc,nóng  Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

8Al + 30HNO3đặc,nóng  8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

          2Al + 6H2SO4 đặc,nóng  Al2(SO4)3 + 3SO2 + 3H2O

8Al + 15H2SO4 đặc,nóng  4Al2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O

Khi đun nóng, tùy theo nồng độ axit mà cho các sản phầm khác nhau

*Chú ý: Nhôm không tác dụng với H2SO4 đặc , nguội và HNO3 đặc , nguội

4) Nhôm phản ứng với dung dịch muối

Nhôm phản ứng với dung dịch muối của kim loại kém hoạt động hơn tạo thành muối nhôm và giải phóng kim loại trong muối

          2Al + 3Cu(NO3)2  2Al(NO3)3 + 3Cu

          2Al +3 FeCl2  2AlCl3 + 3Fe

5) Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm

          2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2

6) Tác dụng với một số oxit kim loại

2Al + Fe2O3  2Fe + Al2O3

2Al + 3CuO  3Cu + Al2O3

III. Ứng dụng

- Chế tạo đồ dùng gia đình , dây dẫn điện , vật liệu xây dựng

- Chế tạo hợp kim Đuyra dùng trong công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô

IV. Sản xuất nhôm

Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bôxit có thành phần chủ yếu là Al2O3

Phương pháp: Điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit, thu được hỗn hợp nhôm và oxi

2Al2O3   4Al + 3O2

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...