Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

1. Trình bày hệ tuần hoàn máu ?

Trả lời :

Hệ tuần hoàn máu gồm tim và hệ mạch

- Tim gồm nửa trái có tâm nhĩ trái và tâm thất trái, nửa phải có tâm nhĩ phải và tâm thất phải

- Hệ mạch gồm : vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn

2. Trình bày hệ bạch huyết ?

Trả lời :

Hệ bạch huyết gồm phân hệ lớn và phân hệ nhỏ :

- Phân hệ lớn gồm : mao mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, ống bạch huyết

- Phân hệ nhỏ gồm : mao mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, ống bạch huyết

3. Nêu các cơ quan liên quan đến phân hệ lớn và phân hệ nhỏ ?

Trả lời :

- Phân hệ nhỏ : cánh tay phải, tai, mắt bên phải, não phải,..

- Phân hệ lớn : cánh tay trái, mắt bên trái, 2 chân, cơ quan (tim, gan, dạ dày, ruột, bọng đái,..)

4. Vòng tuần hoàn nhỏ : Hãy mô tả tóm tắt đường đi của máu và nêu vai trò ?

Trả lời :

* Tóm tắt đường đi của máu : 

Máu trong vòng tuần hoàn nhỏ được bắt đầu từ tâm thất phải qua động mạch phổi rồi vào mao mạch phổi (tại đây diễn ra quá trình trao đổi khí, nhận \(O_2\) và thải \(CO_2\)) qua tĩnh mạch phổi trở về tâm nhĩ trái

* Vai trò :

- Lưu chuyển máu trong toàn cơ thể

- Vận chuyển máu qua phổi, giúp máu trao đổi  \(O_2\)  và  \(CO_2\)

5. Hãy cho biết đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn ? Loại mạch máu nào làm nhiệm vụ dẫn mãu từ tâm thất phải đến phổi ?

Trả lời :

Máu đỏ tươi (giàu oxi) từ tâm thất trái theo động mạch chủ tới mao mạch các cơ quan, tại đây thực hiện quá trình trao đổi chất và trao đổi khí. Máu nhường oxi và chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động, lấy đi khí cacbonic và các chất thải. Máu đỏ thẫm theo tĩnh mạch chủ trở về tâm nhĩ phải

Sơ đồ :

6. Trình bày những điểm khác nhau giữa vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ ?

Trả lời :

Vòng tuần hoàn lớn Vòng tuần hoàn nhỏ
Xuất phát từ tâm thất trái Xuất phát từ tâm thất phải
Máu rời tim là máu đỏ tươi (giàu oxi) theo động mạch chủ đến các cơ quan Máu rời tim là máu đỏ thẫm (nghèo oxi) theo động mạch phổi đến phổi
Sự trao đổi khí xảy ra giữa máu và tế bào Sự trao đổi khí xảy ra giữa máu và phế nang
Sau trao đổi khí, máu trở nên nghèo oxi đổ về tâm nhĩ phải của tim bằng tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới Sau trao đổi khí, máu trở nên giàu oxi đổ về tâm nhĩ trái của tim bằng tĩnh mạch phổi
Mang khí oxi cung cấp cho các tế bào và mang khí cacbonic ra khỏi tế bào Đưa khí cacbonic từ máu qua phế nang để đào thải và nhận khí oxi cho máu
Vòng vận chuyến máu dài hơn vòng tuần hoàn nhỏ Vòng vận chuyến máu ngắn hơn vòng tuần hoàn lớn
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...