Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Khái niệm

  - Tín ngưỡng: là lòng tin vào một điều thần bí như thần linh, thượng đế, chúa trời. 

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Bộ

 

  - Tôn giáo: là hình thức tín ngưỡng có hệ thống, tổ chức. Với những quan niệm giáo lí và các hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái.

VD: Đạo phật, thiên chúa giáo, tinh lành, cao đài, hoà hảo, đạo hồi... 

Phật giáo tại Việt Nam

 

Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam

- Mê tín dị đoan: Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên: Bói toán, chữa bệnh bằng phù phép....dẫn đến hậu quả xấu.

Bói toán là một hình thức mê tín dị đoan

 

@43651@@43652@

 

2. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo:

 

- Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào.  

- Người theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa hoặc bỏ theo tín ngưỡng tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.

3. Trách nhiệm của công dân:

- Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng , tôn giáo.

- Không được bài xích gây mất đoàn kết, chia rẽ những người có tín ngưỡng, tôn giáo…

- Nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giaó, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để làm những điều trái pháp luật.

Trong quá trình học tập , nếu có bất kỳ thắc mắc nào , các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và trả lời nhé . Chúc các em học tốt!

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN