Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

1. Định luật

"Trong một phản ứng hóa học , tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng"

Giải thích : Ở bài 13 đã cho biết, trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng của các chất được bảo toàn 

2. Áp dụng

- Để áp dụng ta viết nội dung định luật thành công thức , giả sử có phản ứng giữa A và B tạo ra C và D, công thức về khối lượng viết như sau : 

                    mA + mB  = mC + mD   trong đó mA , mB , mC , mD là khối lượng của mỗi chất 

- Áp dụng trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...