Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. THÍ NGHIỆM 

a. Thí nghiệm 1

Cách tiến hành

  • Bước 1: Đặt 2 cốc chứa dung dịch BaClvà Na2SO4 lên 1 đĩa cân.
  • Bước 2: Đặt các quả cân lên đĩa còn lại.
  • Bước 3: Đổ dung dịch BaCl2 vào cốc đựng dung dịch Na2SO4.

Phản ứng hóa học trong cốc trên đĩa cân

Nhận xét

  • Có chất rắn màu trắng xuất hiện. Đó là bari sunfat BaSO4, chất này không tan. Đã xảy ra phương trình hóa học, đó là phản ứng:

Bari clorua  +  Natri sunfat   →  Bari sunfat  +  Natri clorua

  • Trước và sau thí hiện, kim của cân giữ nguyên vị trí.

b. Thí nghiệm 2

2. Định luật

Ta thấy trước và sau thí nghiệm, kim của cân giữ nguyên vị trí, chứng tỏ tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm. Đó là ý cơ bản của định luật bảo toàn khối lượng. Định luật được phát biểu như sau:

"Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng".

Giải thích

Ở bài 13 đã cho biết, trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng của các chất được bảo toàn.

@622972@@623102@

3. Áp dụng

Để áp dụng ta viết nội dung định luật thành công thức, giả sử có phản ứng giữa A và B tạo ra C và D, công thức về khối lượng viết như sau: 

                    mA + mB  = mC + mD 

Trong đó mA, mB, mC, mD là khối lượng của mỗi chất 

Áp dụng:

Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

@623183@@623255@

1. Định luật: "Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng".

2. Áp dụng: Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n - 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cùng thảo luận và trả lời nhé. Chúc các em học tốt!

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN