Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Nội dung lý thuyết

BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN

1. Xoá và chèn thêm vào văn bản

a. Xoá một vài kí tự trong văn bản

-  Sử dụng các phím Backspace hoặc Delete để thực hiện xoá một vài kí tự trong văn bản:

 • Dùng phím Backspace để xoá các kí tự nằm bên trái con trỏ soạn thảo.
 • Dùng phím Delete để xoá các kí tự nằm bên phải con trỏ soạn thảo.

- Xoá một đoạn văn bản lớn:

 1. Chọn đoạn văn bản cần xoá (bôi đen)
 2. Nhấn phím Delete hoặc Backspace.

b. Chèn thêm kí tự vào văn bản

- Di chuyển con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn, sau đó sử dụng bàn phím để gõ nội dung.

2. Chọn phần văn bản

- Khi muốn thực hiện một thao tác bất kỳ nào đó trong văn bản trước tiên ta cần chọn phần văn bản hoặc đối tượng đó (hay còn được gọi là bôi đen)

- Các thao tác thực hiện chọn phần văn bản:

 1. Nháy chuột tại vị trí đầu tiên của phần văn bản.
 2. Nhấn và kéo giữ chuột đến cuối phần văn bản cần chọn.

- Để quay trở về trạng thái của văn bản trước đó, ta có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

 • Nháy chọn nút lệnh Undo  trên thanh công cụ
 • Dùng tổ hợp phím Ctrl + Z

3. Sao chép

- Sao chép phần văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc (vị trí ban đầu), đồng thời sao chép nội dung đó vào vị trí khác.

- Các bước thực hiện sao chép một phần văn bản:

 1. Chọn (bôi đen) phần văn bản muốn sao chép.
 2. Nháy chọn nút lệnh Copy  trên thanh công cụ hoặc nhấn CTRL + C.
 3. Đưa con trỏ tới vị trí cần sao chép.
 4. Nháy chọn nút lệnh Paste  trên thanh công cụ hoặc nhấn CTRL + V.

4. Di chuyển

- Có thể di chuyển một phần văn bản từ vị trí này sang vị trí khác.

- Các bước thực hiện di chuyển một phần văn bản:

 1. Chọn (bôi đen) phần văn bản muốn di chuyển.
 2. Nháy chọn nút lệnh Cut  trên thanh công cụ hoặc nhấn CTRL + X.
 3. Đưa con trỏ tới vị trí cần di chuyển tới.
 4. Nháy chọn nút lệnh Paste  trên thanh công cụ hoặc nhấn CTRL + V.
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN