Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

Cấu tạo trong của thân non gổm hai phần chính : vỏ và trụ giữa.

Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.

Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Liệt kê các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Trả lời:

1- Biểu bì

2- Thịt vỏ

3- Mạch rây

4- Mạch gỗ

5- Ruột

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng từng bộ phận

Biểu bì

Vỏ<

   Thịt vỏ

• Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

Bảo vệ các phần trong của thân

‘• Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. Một số tế bào chứa chất diệp lục

Tham gia dự trữ và quang hợp

Một vòng bó mạch

 

 Ruột —->

 

• Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất hữu cơ

• Mạch gỗ. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Vận chuyển nước và muối khoáng

 

2. So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

         Trả lời:

 

 

Cấu tạo trong của rễ

Cấu tạo trong của thân

Giống

nhau

Biểu bì

Vỏ———->

Thịt vỏ

Mạch rây

Trụ giữa—

Ruột

 

Biểu bì

Vỏ———-

Thịt vỏ

Mạch rây

Trụ giữa—–

Ruột

Khác

nhau

- Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sít nhau. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra.

- Thịt vỏ: tế bào không chứa diệp lục.

- Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ thành 1 vòng.

-   Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào trong suốt xếp sít nhau. Không có lông hút.

-   Thịt vỏ: có 1 số tế bào chứa diệp lục.

-   Mạch rây ở ngoài mạch gỗ ở trong.

3. Nêu cấu tạo của thân non gồm mấy phần chính ?

Trả lời :

Cấu tạo của thân non gồm 2 phần chính : Vỏ và trụ giữa

- Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ

- Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...