Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

BÀI 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

I. Lý thuyết

Thân non của tất cả các loại cây là phần ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non thường có màu xanh lục

Cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phân

Chức năng của từng bộ phận

Vỏ

Biểu bì

Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

Bảo vệ các bộ phận bên trong

Thịt vỏ

Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn

Một số tế bào chứa chất diệp lục

Bảo vệ thân, dự trữ.

Giúp thân cây quang hợp

Trụ giữa

Mạch vòng bó mạch

Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất dinh dưỡng đi xuống

Mạch gỗ: gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Vận chuyển các chất đi lê

Ruột

Gồm những tế bào có vách mỏng

Chứa chất dự trữ

So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân thân non

- Giống nhau:

  + Có cấu tạo từ tế bào

 + Gồm các bộ phận: vỏ và trụ giữa

- Khác nhau

Thân non

Miền lông hút của rễ

Không có lông hút

Có lông hút

Tế bào thịt có lục lạp

Tế bào thịt vỏ không có lục lạp

Các bó mạch xếp chồng lên nhau

Các bó mạch xếp xen kẽ

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

 Câu 1: Liệt kê các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Hướng dẫn trả lời:

1- Biểu bì

2- Thịt vỏ

3- Mạch rây

4- Mạch gỗ

5- Ruột

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng từng bộ phận

Biểu bì

Vỏ

   Thịt vỏ

• Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

Bảo vệ các phần trong của thân

‘• Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. Một số tế bào chứa chất diệp lục

Tham gia dự trữ và quang hợp

Một vòng bó mạch

 

 Ruột —->

 

• Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất hữu cơ

• Mạch gỗ. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Vận chuyển nước và muối khoáng

 
Câu 2: So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.
  Hướng dẫn trả lời:

- Giống nhau:

  + Có cấu tạo từ tế bào

 + Gồm các bộ phận: vỏ và trụ giữa

- Khác nhau

Thân non

Miền lông hút của rễ

Không có lông hút

Có lông hút

Tế bào thịt có lục lạp

Tế bào thịt vỏ không có lục lạp

Các bó mạch xếp chồng lên nhau

Các bó mạch xếp xen kẽ

 

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...