Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Nội dung lý thuyết

BÀI 14: SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN

1. Các thành phần của văn bản

* Kí tự:

- Bao gồm các con chữ, con số, kí hiệu...

- Là thành phần cơ bản nhất của văn bản.

- Phần lớn các kí tự đều được nhập từ bàn phím.

* Dòng:

- Là tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải.

* Đoạn:

- Bao gồm nhiều câu liên tiếp, có liên quan tới nhau và hoàn chỉnh về ngữ nghĩa.

- Khi soạn thảo văn bản Word, ta nhấn phím Enter để kết thúc 1 đoạn văn bản.

* Trang:

- Là phần văn bản cùng nằm trên một trang in.

2. Con trỏ soạn thảo

- Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình, cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào.

- Để chèn kí tự hay 1 đối tượng nào đó vào văn bản, ta phải di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn.

- Di chuyển con trỏ tới vị trí cần thiết bằng cách nháy chuột vào vị trí đó.

- Có thể sử dụng các phím để di chuyển con trỏ:

  • : lên trên                  : xuống dưới
  • \(\leftarrow\): sang trái               : sang phải
  • Home: di chuyển con trỏ ra đầu dòng.
  • End: di chuyển con trỏ về cuối dòng.
  • Page Up: di chuyển con trỏ lên đầu trang văn bản.
  • Page Down: di chuyển con trỏ về cuối trang văn bản

3. Quy tắc gõ văn bản trong Word

- Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

- Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “được đặt cách từ đứng trước nó và đặt sát vào từ đứng sau nó

- Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” được đặt sát vào từ đứng trước nó và đặt cách ký tự sau nó.

- Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

- Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới.

4. Gõ văn bản chữ Việt

- Để gõ được chữ Tiếng Việt bằng bàn phím phải dùng phần mềm hỗ trợ gõ Tiếng Việt Unikey hoặc Vietkey

- Bảng gõ chữ Tiếng Việt: 

Kiểu gõ

TELEX

VNI

Ký tự

Cách gõ

ă

 aw

a8

â

aa

a6

đ

dd

d9

ê

ee

e6

ô

oo

o6

ơ

ow hoặc [

 o7

ư

uw hoặc ]

 u7

Dấu

Cách gõ

Huyền

f

2

Sắc

s

1

Hỏi

r

3

Ngã

x

4

Nặng

j

5

Xóa dấu

z

0

- Có nhiều phông chữ khác nhau dùng để hiển thị và in chữ Tiếng Việt: .VnTime, .VnArial, VNI-Times, VNI-Helve…

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN