Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp

BÀI 14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP

1. Vai trò của tệp

- Tệp là dãy các dữ liệu cùng kiểu, có các đặc điểm sau:

  • Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,...) và không bị mất khi tắt nguồn điện.
  • Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

2. Phân loại tệp

- Xét theo tổ chức dữ liệu có 2 loại:

  • Tệp văn bản: là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các kí tự theo mã ASCII.
  • Tệp có cấu trúc: là tệp mà thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

- Xét theo cách thức truy cập, có 2 loại:

  • Tệp truy cập tuần tự
  • Tệp truy cập trực tiếp
Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...