Bài 13. Máu và môi trường trong cơ thể

MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ

1. Nêu thành phấn cấu tạo của máu ?

Trả lời :

Máu gồm những thành phần cấu tạo sau :

- Huyết tương (55%)

- Các tế bào máu (45%). Các tế bào máu gồm :

  + Hồng cầu

  + Bạch cầu

  + Tiểu cầu

2. Câu 2 :

Có thể thấy môi trường trong ở các cơ quan, bộ phận của cơ thể. Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào.

3. Hãy tính lượng máu trong cơ thể theo trọng lượng cân nặng ?

Trả lời :

Nếu 1 bạn nữ nặng 42kg  thì có khoảng :

70ml x 42 = 2940 ml máu

4. Nêu thành phần của môi trường trong cơ thể ? Chúng có quan hệ với nhau như thế nào ?

Trả lời :

- Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần là : máu, nước mô và bạch huyết.

- Chúng có quan hệ với nhau theo sơ đồ :

- Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô.

- Nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết.

- Bạch huyết lưu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ về tĩnh mạch máu hoà vào máu.

5. Môi trường trong cơ thể người gồm những chất gì ? Nêu các thành phần và chức năng của máu ?

Trả lời :

* Môi trường trong cơ thể người gồm : Máu, nước mô, bạch huyết

Vai trò của môi trường trong : Giúp các tế bào của cơ thể thực hiện sự trao đổi dinh dưỡng, \(O_2;CO_2\), chất thải với môi trường trong.

* Các thành phần và chức năng của máu :

Máu là loại mô liên kết lỏng, màu đỏ, gồm có :

- Huyết tương chiếm 55% thể tích máu ;

  + Gồm : 90% nước, 7% protein, 1% muối khoáng, 0,12 % glucozo, ít chất béo, chất tiết, chất thải

  + Chức năng : vận chuyển các chất dinh dưỡng, hoocmon, chất thải, ....

- Các tế bào máu chiếm  chiếm 45% thể tích máu :

  + Gồm : Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu

* Chức năng của máu :

- Vận chuyển \(O_2\) , chất dinh dưỡng đến tế bào và mang \(CO_2\) , chất độc thải ra ngoài.

- Điều hoà nhiệt độ, bảo vệ cơ thể

- Điều hoà, liên lạc các cơ quan bằng con người thể dịch

6. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu ?

Trả lời :

* Máu gồm : huyết tương và các tế bào máu 

- Huyết tương : lỏng, trong suốt, màu vàng chiếm 55%

- Tế bào máu : đặc, đỏ thẫm, chiếm 45%

  + Hồng cầu : màu đỏ, hình đĩa, lõm hai mặt không có chân

  + Bạch cầu trong suốt, kích thước khá lớn, có nhân, hình dạng không nhất định

  + Tiểu cầu cấu tạo đơn giản, dễ bị vỡ

* Chức năng của huyết tương và hồng cầu :

 - Huyết tương : duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch, vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.

- Hồng cầu : vận chuyển \(O_2\) và \(CO_2\)

7. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Phân biệt hồng cầu và bạch cầu ?

Trả lời :

* Máu gồm những thành phần cấu tạo : huyết tương và các tế bào máu 

- Huyết tương (55%): lỏng, trong suốt, màu vàng 

- Tế bào máu (45%) : hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu

* Phân biệt hồng cầu và bạch cầu :

- Hồng cầu :

  + Đặc điểm : mầu hồng, hình đĩa, lõm hai mặt, không có chân

  + Chức năng : vận chuyển \(O_2\) và \(CO_2\)

- Bạch cầu :

  + Đặc điểm : trong suốt, kích thước khá lớn, có nhân

  + Chức năng : bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế thực bào, tạo kháng thể để vô hiệu hoá kháng nguyên, phá huỷ các tế bào đã bị nhiễm bệnh.

8. Nêu các thành phần và chức năng của máu, nước mô và bạch huyết ?

Trả lời :

* Máu là loại mô liên kết lỏng, màu đỏ, gồm có :

Huyết tương chiếm 55% thể tích máu :

- Gồm : 90% nước, 10% các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác, muối khoáng, chất thải,...

- Chức năng :

  + Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch

  + Vận chuyển các chất dinh dưỡng, hoocmon, chất thải,...

Các tế bào máu chiếm 45% thể tích máu gồm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu

- Chức năng của máu :

  + Vận chuyển \(O_2\) ,chất dinh dưỡng đến tế bào và mang \(CO_2\), chất độc ra ngoài

  + Điều hoà nhiệt độ, bảo vệ cơ thể

  + Điều hoà, liên lạc các cơ quan bằng con đường thể dịch.

* Nước mô và bạch huyết :

 - Nước mô : Khoảng 20 lít, do huyết tương của máu sinh ra; thấm qua thành mao mạch, len giữ các tế bào. Thành phần gồm : nước, protein, gluxit, lipit, muối, chất thải

- Hệ bạch huyết : là hệ thống mạch đặc biệt, trong có chứa nước mô

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...