Bài 13. Luyện tập chương I: Các loại hợp chất vô cơ

Học ngoại ngữ trực tuyến

LUYỆN TẬP 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

1. Phân loại các chất vô cơ

2. Tính chất hóa học của các loại chất vô cơ

(1) Na2O + CO2 \(\underrightarrow{t^o}\)Na2CO3

(2) SO3 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + H2O

(3) CaO + H2O → Ca(OH)2

(4) 2Fe(OH)3 \(\underrightarrow{t^o}\)Fe2O3 + H2O

(5) SO3 + H2O  H2SO4

(6) 2NaOH + H2SO4 loãng → Na2SO4 + H2O

(7) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(8) 2HCl + Fe → FeCl2 + H2

(9) CaCO3 + 2HCl  → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...