Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Công dân nước CHXHCN Việt Nam

- Công dân là người dân của một nước.

- Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước.

- Công dân nước CHXHCNVN là người có quốc tịch VN. Mọi công dân nước CHXHCNVN đều có quyền có quốc tịch VN.

- Mọi công dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ VN đều có quốc tịch VN.

54 dân tộc anh em trên lãnh thổ nước Việt Nam đều là công dân Việt Nam

* Các trường hợp sau đều là công dân VN:

- Trẻ em sinh ra có cả bố và mẹ là công dân VN.

- Trẻ em sinh ra có bố là công dân VN mẹ là người nước ngoài.

- Trẻ em sinh ra có mẹ là công dân VN bố là người nước ngoài.

- Trẻ em bị bỏ rơi ở VN ko rõ bố mẹ là ai.

 

@43320@@43321@

 

2. Mối quan hệ giữa nhà nước về công dân

- Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước CHXHCNVN.

- Nhà nước CHXHCNVN đảm bảo và bảo vệ việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo qui định của pháp luật.

- Nhà nước CHXHCNVN tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có quốc tịch Việt Nam.

3. Quyền và nghĩa vụ của công dân

* Quyền:

- Quyền được học tập.

Công dân Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi đều có quyền được học

- Quyền được PL bảo vệ về tính mạng, thân thể, nhân phẩm...

Pháp luật luôn bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm...
cho mọi công dân Việt Nam

 

- Quyền hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ.

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia

- Quyền tự do đi lại, cư trú.

* Nghĩa vụ:

- Nghĩa vụ học tập.

- Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc

- Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật.

 

Trong quá trình học tập , nếu có bất kỳ thắc mắc nào , các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và trả lời nhé . Chúc các em học tốt!

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN