Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Thân cây gồm : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa. Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra.

Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại .thân đứng (thân gỗ, thân cột. thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Trả lời:

Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa.

2. Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Trả lời:

- Chồi lá  phát triển thành cành mang lá

- Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa

3. Có mấy loại thân? kể tên một số loại cây có thân đó?

Trả lời:

 

STT

Tên cây

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

Thân gỗ

Thân

cột

Thân cỏ

Thân

quấn

Tua

cuốn

1

Cây đậu ván

     

+

   

2

Cây nhãn

+

         

3

Cây rau má

         

+

4

Cây cau

 

+

       

5

Cây lúa

   

+

     

6

Cây mướp

       

+

 


 

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...