Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Học ngoại ngữ trực tuyến

BÀI 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Thân là một cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá

I. Lý thuyết

1. Cấu tạo ngoài của thân

- Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách

 

- Những điểm giống nhau giữa thân và cành

+ Giống nhau: đều có chồi ngọn, có lá,kẽ lá có chồi nách

+ Khác nhau:

.) Thân chính: do chồi ngọn phát triển, thường mọc đứng

.) Cành: mọc xiên, do chồi nách phát triển và được coi là thân phụ

-  Chồi ngọn: nằm ở đầu cành, đầu thân, giúp thân và cành dài ra 

-  Chồi nách: nằm ở nách lá, dọc thân và cành

+Chồi nách gồm: chồi lá và chồi hoa:

.) Giống nhau đều có mầm lá bao bọc

.) Khác nhau: chồi lá có mô phân sinh ngọn, chồi hoa có mầm hoa

+ Vai trò: 

*Kết luận

Cấu tạo ngoài của thân gồm:

- Thân gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

- Chồi nách phát triển thành cành mang lá, hoặc cành mang hoa, hoặc hoa.

- Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra.

2. Các loại thân

Theo vị trí của thân trên mặt đất, chia thân làm 3 loại:

- Thân đứng có 3 dạng: + Thân gỗ: cứng, cao, có cành

+ Thân cột: cứng, cao, không cành

+ Thân cỏ: mềm, thấp, yếu

- Thân leo: leo bằng nhiều cách như bẳng thân cuốn, tua cuốn …

 

- Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất

 

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

Câu 1: Thân cây gồm những bộ phận nào 

Hướng dẫn trả lời:

 Thân gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

- Thân chính: do chồi ngọn phát triển, thường mọc đứng

- Cành: mọc xiên, do chồi nách phát triển và được coi là thân phụ

-  Chồi ngọn: nằm ở đầu cành, đầu thân, giúp thân và cành dài ra 

- Chồi nách gồm chồi lá và chồi hoa: phát triển thành cành mang lá, hoặc cành mang hoa, hoặc hoa.

 Câu 2: Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Hướng dẫn trả lời:

+Chồi nách gồm: chồi lá và chồi hoa:

.) Giống nhau đều có mầm lá bao bọc

.) Khác nhau: chồi lá có mô phân sinh ngọn, chồi hoa có mầm hoa

- Chồi lá  phát triển thành cành mang lá

- Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa

Câu 3: Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

Hướng dẫn trả lời:

STT

Tên cây

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

Thân gỗ

Thân

cột

Thân cỏ

Thân

quấn

Tua

cuốn

1

Cây đậu ván

     

+

   

2

Cây nhãn

+

         

3

Cây rau má

         

+

4

Cây cau

 

+

       

5

Cây lúa

   

+

     

6

Cây mướp

       

+

 


 

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...