Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Tóm tắt lý thuyết

I. TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH

Sâu bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. Khi bị sâu, bệnh phá hại, thì cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm, thậm chí không cho thu hoạch.

Tóm lại: Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất, chất lượng nông sản.

Hình 1. Một số sâu, bệnh gây hại cho cây trồng

II. KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY

1. Khái niệm về côn trùng

 • Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành chân khớp, cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng
 • Cấu tạo của côn trùng: Ngực có 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có 1 đôi râu

Hình 2. Một số loại côn trùng

Hình 3. Vòng đời của côn trùng

 • Vòng đời của côn trùng là khoảng thời gian tính từ giai đoạn trứng đến côn trùng trưởng thành và lại đẻ trứng
 • Biến thái của côn trùng là sự thay đổi cấu tạo, hình thái của côn trùng trong vòng đời
Đặc điểm

Biến thái hoàn toàn

Biến thái không hoàn toàn

Số các giai đoạn

Bốn giai đoạn

Ba giai đoạn

Hình thái của giai đoạn sâu trưởng thành và sâu non

Khác nhau hoàn toàn

Gần giống nhau

Giai đoạn phá mạnh

Sâu non

Sâu trưởng thành

Bảng 1. Đặc điểm biến thái của côn trùng

Chú ý:

 • Côn trùng có thể có lợi hoặc có hại cây trồng
 • Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn sâu non chúng phá hoại mạnh nhất
 • Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn sâu trưởng thành chúng phá hoại mạnh nhất

2. Khái niệm về bệnh cây

a. Khái niệm

Bệnh cây là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác động của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không bình thường.

b. Nguyên nhân
 • Do điều kiện sống bất lợi
 • Do vi sinh vật gây bệnh (Nấm, vi khuẩn, vi rút…)

3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại

 • Biến dạng lá, quả, gãy cành, thối củ,…
 • Lá, quả có đốm đen, vàng,…
 • Trạng thái: cây héo rũ

Hình 4. Những dấu hiệu cây bị hại

Lời kết

Sau khi học xong Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng, các em cần ghi nhớ:

 • Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất, chất lượng nông sản
 • Trong vòng đời, côn trùng trải qua nhiều giai đoạn sinh trưởng, phát dục (biến thái) khác nhau
 • Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây do vi sinh vật gây hại hoặc điều kiện sống bất lợi gây nên
 • Khi bị sâu, bệnh phá hại thường màu sắc, cấu tạo, hình thái các bộ phận của cây bị thay đổi

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN