Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

  SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ

Tất cả các cây đều cần nước.

Cây không chỉ cần nước mà còn cần các loại muối khoáng, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali.

Nhu cầu nước và muối khoáng khác nhau đối với từng loại cây, các giai đoạn khác nhau trong chu kì sống của cây.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.

Trả lời:

*   Nước: nước rất cần cho các hoạt động sống của cây. Cây thiếu nước các quá trình trao đổi chất có thể bị ngừng trệ và cây chết. Nhu cầu nước của cây luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào các loài cây, các thời kì phát triển của cây và điều kiện sống (nhất là thời tiết).

*   Muối khoáng: muối khoáng cũng rất cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Cây cần nhiều loại muối khoáng khác nhau (muối đạm, muối lân. muối kali). Nhu cầu muối khoáng của cây cũng thay đổi tùy thuộc vào các loài cây và các thời kì phát triển của cây Ví dụ, cây lấy quả lấv hạt (lúa, ngô, cà chua…) cần nhiều phôtpho và nỉtơ, cây trồng lấy thân lá (các loại rau. đay. gai..) cần nhiều đạm và cây trồng lấy củ (khoai lang, củ cải, cà rốt…) thì cần nhiều kali…

2. Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng ? 

Trả lời:

Bố trí thí nghiệm làm thí nghiệm chứng minh cây cần nước.

Trồng 2 cây cái vào 2 chậu đất A và B (như nhau) và tưới nước đều tới khi 2 cây bén rễ (tươi tốt như nhau). Rồi sau đó. hãng ngày chỉ tưới nước cho cây ở chậu A. không tưới nước cho cây ở chậu B. Kết quả, cây chậu A vẫn sinh trưởng phát triển bình thường, còn cây chậu B còi cọc. phát triển không bình thường. Như vậy, nước có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của cây.

*  Làm thí nghiệm chứng minh cây cần muối khoáng. Trồng 2 cây như nhau vào 2 chậu, chậu A có đủ các loại muối khoáng: đạm. lân, Kali, nhưng chậu B lại thiếu muối đạm. Hàng ngày chăm sóc và tưới nước như nhau cho 2 câv ở 2 chậu. Kết quả theo dõi sau 2 tuần: cây ở chậu A phát triển (xanh tốt) bình thường, còn cây ở chậu B kém phát triển (vàng xấu). Điều đó chứng tỏ muối khoáng có vai trò quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây.

3. Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?

Trả lời:

Cây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như khi đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh (ở lúa), chuẩn bị ra hoa (làm đòng ở lúa). Bởi vì vào thời kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận trong cây.

4. Vai trò của nước trong đời sống thực vật. ?

Trả lời :

- Làm dung môi hoà tan và vận chuyển các chất.
- Điều hoà nhiệt độ trong cây.
- Là thành phần cấu tạo chất nguyên sinh.
- Tham gia các phản ứng sinh hoá trong tế bào.

5. Vì sao cây cao hàng chục mét vẫn lấy được nước từ đất lên đến tận ngọn?

                                                                                                              Trả lời :
- Lực hút của tán lá do sự thoát hơi nước.
- Lực đẩy của rễ.
- Lực liên kết nội tại của các phân tử nước và lực mao dẫn của thành mạnh.

6. Vì sao hạn hán làm giảm phẩm chất và năng suất của nông sản ?

                                                                                                              Trả lời :
- Mô thiếu nước làm nhiệt độ tăng cao, biến tính hệ keo nguyên sinh.
- Hệ enzim bị phân huỷ, cường độ quang hợp giảm.
- Các quá trình tổng hợp trong tế bào giảm, các quá trình phân huỷ tăng.
- Sự phân giải protein tạo NH3 gây độc cho cây.

7. Nhỏ một giọt cồn, một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây vào các giờ: 5 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 17 giờ. 
Nhận thấy :5 giờ: không có dấu vết gì
7 giờ: có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen
10 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ giọt cồn và benzen
12 giờ : chỉ có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen
15 giờ: như 10 giờ
17 giờ : như 5 giờ.
Hãy cho biết thí nghiệm này dựa trên nguyên tắc nào và nhằm mục đích gì?
                                                                                             Trả lời

- Nguyên tắc của thí nghiệm này là dựa vào tính thấm khác nhau của các chất hữu cơ phân cực và không phân cực qua tế bào
- Mục đích thí nghiệm là muốn tìm hiểu động thái hoạt động của khí khổng ở các cường độ ánh sáng khác nhau trong ngày.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...