Bài 11 : Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 11: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á

 1. Dân cư 

- Là 1 trong những khu vực có dân cư tập trung đông của Châu Á

- Có mật độ dân số cao nhất trong các khu vực của Châu Á.

Bảng số liệu về diện tích và số dân một số khu vực của châu Á năm 2001 và năm 2015

Khu vực

Diện tích

(nghìn km2)

Số dân (triệu người)

Năm 2001

Năm 2015

Đông Á

11762

1503

1612

Nam Á

4489

1356

1823

Đông Nam Á

4495

519

632

Trung Á

4002

56

67

Tây Nam Á

7016

286

257

- Dân cư phân bố không đều: Tập trung đông ở các khu vực đồng bằng và khu vực có mưa.

- Dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi Giáo ngoài ra còn theo Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo.

2. Đặc điểm kinh tế – xã hội

- Tình hình chính trị xã hội không ổn định.

- Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển: Chủ yếu sản xuất nông nghiệp.

Bảng số liệu về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành của Ấn Độ qua các năm.

Các ngành 1995 1999 2001 2014
Nông - lâm - ngư nghiệp 28,4 27,7 25,0 17,0
Công nghiệp - xây dựng 27,1 26,3 27,0 30,0
Dịch vụ 44,5 46,0 48,0 53,0

- Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á.

+ Công nghiệp: Nhiều ngành đặc biệt các ngành công nghệ cao.

+ Nông nghiệp: Lúa mì, ngô, bông, bò, cừu.

+ Dịch vụ: Khá phát triển.

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN