Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM

1. Độ cao

Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được gọi là độ cao của âm.

Âm có tần số càng cao thì nghe càng cao, âm có tần số càng nhỏ thì nghe càng nhỏ.

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm.

2. Độ to

Âm có cường độ càng lớn thì nghe càng to. Tuy nhiên cảm giác về độ to của âm không tăng theo cường độ âm mà tăng theo mức cường độ âm.

\(L=lg\dfrac{I}{I_0}\)

Do đó, độ to chỉ là một khái niệm nói về đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trưng vật lí mức cường độ âm.

3. Âm sắc

Các nhạc cụ khác nhau phát ra cùng một âm ở cùng một độ cao, nhưng khi nghe ta vẫn dễ dàng phân biệt được âm nào do nhạc cụ nào phát ra do các âm đó có âm sắc khác nhau.

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...