Bài 10: Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Bài 10: Bài thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Tóm tắt lý thuyết

I. Chuẩn bị

 • Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy

 • SGK, vở ghi.

II. Nội dung thực hành

Bản vẽ chi tiết vòng đai

1. Đọc khung tên.

2. Đọc hình biểu diễn.

3. Đọc kích thước.

 • Kích thước chung của chi tiết - 140, 50, R39.

 • Kích thước các phần của chi tiết

 • Đường kính trong ф 25.

 • Chiều dày 10.

 • Đường kính lỗ ф 12.

 • Khoảng cách 2 lỗ 110

4. Đọc yêu cầu kĩ thuật.

5. Tổng hợp.

III. Các bước tiến hành 

 • Cần nắm vững cách đọc bản vẽ chi tiết

 • Đọc bản vẽ vòng đai theo trình tự

Cách đọc bản vẽ chi tiết vòng đai

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Bài thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau: 

 • Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.

 • Có tác phong làm việc theo quy trình.

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...