Bài 10: Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 10: Bài thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Tóm tắt lý thuyết

I. Chuẩn bị

 • Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy

 • SGK, vở ghi.

II. Nội dung thực hành

Bản vẽ chi tiết vòng đai

1. Đọc khung tên.

2. Đọc hình biểu diễn.

3. Đọc kích thước.

 • Kích thước chung của chi tiết - 140, 50, R39.

 • Kích thước các phần của chi tiết

 • Đường kính trong ф 25.

 • Chiều dày 10.

 • Đường kính lỗ ф 12.

 • Khoảng cách 2 lỗ 110

4. Đọc yêu cầu kĩ thuật.

5. Tổng hợp.

III. Các bước tiến hành 

 • Cần nắm vững cách đọc bản vẽ chi tiết

 • Đọc bản vẽ vòng đai theo trình tự

Cách đọc bản vẽ chi tiết vòng đai

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Bài thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau: 

 • Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.

 • Có tác phong làm việc theo quy trình.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN