Bài 10 : Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 10. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

 1. Vị trí địa lí và địa hình

Là bộ phận nằm ở rìa phía Nam của lục địa:

- Phía Bắc:

+ Miền núi cao Hi-ma-lay-a hướng Tây Bắc - Đông Nam.

+ Dài 2.600 km. Rộng 320 - 400 km.

- Ở  giữa: Đồng bằng bồi tụ thấp rộng Ấn Hằng dài hơn 3000 km rộng trung bình: 250 – 350 km.

- Phía Nam: Sơn Nguyên Đê Can với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây và Gát Đông cao trung bình 1300m.

2. Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên

*  Khí hậu

- Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình

- Khu vực mưa nhiều nhất thế giới.

- Do ảnh hưởng sâu sắc của địa hình nên lượng mưa phân bố không đều.

- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

* Sông ngòi và cảnh quan tự nhiên

- Nam Á có nhiều sông lớn: Sông Ấn; Sông Hằng; Sông Bramapút...

- Các cảnh quan tự nhiên chính: Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

  

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN