Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG 

1. Đặc điểm của cơ thể sống:

  + Trao đổi chất với môi trường.

  + Lớn lên và sinh sản.

2. Sinh vật trong tự nhiên

a. Sự đa dạng của thế giới sinh vật

b. Các nhóm sinh vật

- Sinh vật trong tự nhiên được chia thành 4 nhóm lớn: vi sinh vật, nấm, thực vật và động vật. 

3. Nhiệm vụ của sinh học

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

I. Bài tập nhận thức kiến thức mới :

a) Quan sát môi trường xung quanh (nhà ở, trường học,...), hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật hay vật thể mà em biết. Sau đó chọn ra mỗi loại một ví dụ để trao đổi, thảo luận.

Ví dụ: Cây đậu con, Con gà con, Hòn đá.

b) Em hãy cho biết:

- Con gà, cây đậu cần những điều kiện gì để sống?

- Hòn đá (hay viên gạch, cái bàn,...) có cần những điều kiện giống như con gà, cây đậu để tồn tại không?

- Con gà, cây đậu có lớn lên sau một thời gian được nuôi, trồng không? Trong khi đó hòn đá có tăng kích thước không? Từ những điều trên, em hãy nêu những điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống.

Trả lời :

 - Con gà, cây đậu cần có trao đổi chất với môi trường ngoài (lấy thức ăn và khí ôxi, thải bỏ chất cặn bã) thì mới sống, sinh trưởng và sinh sản được.

- Hòn đá (hay viên gạch, cái bàn,...) không cần những điều kiện giống như con gà, cây đậu tíể tổn tại vì đây là vật không sống.

- Con gà, cây đậu có lớn lên sau một thời gian được nuôi, trồng. Trong khi đó hòn đá không tăng kích thước.

Kết luận: Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây: Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được. Lớn lên và sinh sản.

II. Trả lời câu hỏi

 1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau ?

Trả lời :

Vật sống Vật không sống

- Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải)

- Có khả năng cử động, vận động

- Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển

- Không có sự trao đổi chất

- Không có khả năng cử động, vận động

- Không lớn lên, sinh sản và phát triển

2. Dấu hiệu chung của mọi cơ thể sống là gì ?

Trả lời :

- Lớn lên

- Sinh sản

- Lấy các chất cần thiết

- Loại bỏ các chất thải

Từ đó rút ra đặc điểm chung của cơ thể sống là : Có sự trao đổi chất với môi trường ( lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải) thì mới tồn tại được. Lớn lên và sinh sản.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...