Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Đồ vật, cây cối, con vật … mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc đó chính là thế giới vật chất quanh ta.

Thế giới vật chất gồm:

+ Vật sống (sinh vật).

+ Vật không sống.

I. Lý thuyết.

1.  Nhận dạng vật sống và vật không sống.

Vật sống (sinh vật):

Ví dụ:

Đặc điểm: Lớn lên, lấy thức ăn, sinh sản.

- Vật không sống:

Ví dụ:

                                                               

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: Không lấy thức ăn, không lớn lên.

2. Đặc điểm chung của cơ thể sống.

STT

Ví dụ

Lớn lên

Sinh sản

Di chuyển

Lấy các chất cần thiết

Loại bỏ các chất thải

Xếp loại

Vật sống

Vật không sống

1

Hòn đá

-

-

-

-

-

 

x

2

Con gà

+

+

+

+

+

x

 

3

Cây đậu

+

+

-

+

+

x

 

4

Cây lúa

+

+

-

+

+

x

 

5

Cái bàn

-

-

-

-

-

 

x

(+): Có, (-): Không

- Có sự trao đổi vật chất với môi trường: Lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể. 

Lớn lên:

+ Sinh trưởng: Sự tăng về kích thước, khối lượng, thể tích, sinh khối của cơ thể sống.

VD: Sự sinh trưởng của con gà:

Gà con kích thước nhỏ, khối lượng 0.3kg \(\rightarrow\) gà trưởng thành kích thước lớn hơn, khối lượng 2 – 3kg.

+ Phát triển: Sự biến đổi về sinh lý, hình thái của cơ thể sống.

VD: Sự phát triển của cây đậu.

Cây đậu non \(\rightarrow\) cây đậu trưởng thành xuất hiện thêm lá và hoa (sự biến đổi về hình thái).

- Sinh sản:

VD: Sinh sản ở con gà: đẻ ra con tạo thế hệ mới.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN